EHSSren 2021eko Barometroaren

Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala sustatzeko Estrategiak informazioa eguneratuta izateko garrantzia nabarmentzen du eta hau zehazten du: “sektoreari buruzko datu sistematikoen eta aldian behingo datuen erabilgarritasuna, sektorearen ezaugarriak eta ekarpena funtsezko…