HIRIKIDE- Ikastetxeentzako sentsibilizazio programa

Hirikide, Bizkaiko batxilergoko ikastetxeei eta erdi mailako heziketa zikloen zentroei zuzenduriko balioetan oinarrituriko hezkuntzarako programaren eskaera-epea zabaltzen dugu. Honek gazteak gizarte-partaidetza, elkartegintza eta boluntario-tza arloetan sentsibilizatzea du helburu, eta 16-18 urte bitarteko gazteei dago zuzenduta.

2007/08 ikasturtean martxan jarritako programa hau, Boluntariotzaren Euskal Planaren markoan sortu da, gazteek errazago uler dezaten gizarte-mugimendua eta bertan parte hartzera animatzeko.

Horretarako, aukera eman nahi dizuegu, 2020-2021 ikasturtean zehar, doaneko tailer bat egiteko; izan ere, horren bitartez, zenbait balio landu eta bizi ahal izango dituzue, besteak beste, partaidetza, elkartasuna, hiritartasuna, gizarte-eraldaketa, erantzukizun pertsonal eta kolektiboa, etab.

Badakigu ziurgabetasun handiz aurkezten dela ikastaro berri hau. Horregatik, hirikide programa egokitu dugu, aurrez aurre nahiz ONLINE egin ahal dezazuen.

boluntak Bizkaiko boluntariotza eta parte-hartzerako agentzia gisa daukan ibilbidea eta esperientzia jarriko dugu zuen esku, bai eta gizarte-arloan zein gazte taldeen dinamizazioan ibilbide handia egin duen talde pedagogiko bat ere.

Informazio gehiago

Kontaktua: boluntariotza@bolunta.org

Non, nola eta zergatik parte hartu

Datorren asteazkenean, ekainaren 24an, informazio-topaketa berri bat egingo dugu boluntario gisa lanean hasi nahi duten guztientzat.

Oinarrizko hiru gairi erantzuten dieten informazio espazio laburrak dira: non, nola eta zergatik parte hartu.

Ekainaren 24an, 18:00etatik 20:00etara, ONLINE.

Izena ematen dutenei topaketaren meetera bidaliko diegu esteka

Izena eman!

Pandemian garaian boluntarioak zaintzea

Joan den martxoan, alarma-egoera baino egun batzuk lehenago, BIZKAIKO BOLUNTARIOTZA ERAKUNDEEN FORO hainbat parte-hartzaile elkartu ginen, besteak beste, maiatzean egingo zen boluntarioen topaketa antolatzeko. Hausnartu beharreko gaia hau zen: nola zaindu boluntarioak? Eta, zehazki, prestakuntza on bat zelan planteatu; haien lana behar bezala zelan aitortu eta gure erakundeen funtzionamenduan parte-hartze ona izatea nola planteatu hausnartu nahi genuen. Ikuspegi horretatik, esperientzia-topaketa bat diseinatu genuen, bertara joango ziren boluntarioek beren haragian zainketen adibideak esperimentatzeko.

Bistan denez, topaketa hori ezin izan da maiatzean egin, eta ziurrenik ezingo da egin, planteatuta zegoen bezala, etorkizun hurbilean ere. Hala ere, erakunde guztiek, boluntarioak zaintzen jarraitu dute, ahal duten neurrian, eta horrela jarraituko dute alarmak irauten duen bitartean.

Hona hemen boluntarioen zaintza egoera berezi horretan nola planteatzen ari garen.

Erakunde gehienek egin dugu osasun larrialdiko egoera honetan egin daitekeen zainketa lan nagusia: boluntarioak beren etxera bidali eta presentziazko jarduerak itxi. Gure langileekin eta erabiltzaileekin egin dugun bezala, boluntarioei ere etxera bidali zaie, eta boluntarioen lana urrutitik egin daitekeen kasuetan bakarrik: telefonoz, ordenagailuz eta abar, boluntarioak jardunean egon dira. Aipamen berezia merezi dute kolektibo zaurgarriekin presentziazko jarduerak egiteko berariazko boluntariotza-ekimenek. Zenbait erakundek garatu dituzte ekimen horiek, eta bertan parte hartu dute, batetik, jarduerarik ez zuten entitateetako boluntarioak, eta, bestetik, boluntario berriak. Kasu horietan, presentziazko jardueretan boluntarioek egin beharreko zainketa zorrotza izan da, osasuna babesteko neurriei dagokienez, bai eta entitateetako beste edozein langilerekin ere.

Boluntario guztiak zaintzeko ekintza garrantzitsu bat haiekin hurbileko eta maiz komunikatzea izan da, nola dauden galdetuz eta norberaren beharrei erantzuna emanez. Alde horretatik, erakunde bakoitzak bitarteko egokienak erabili ditu bere boluntarioekin modu eraginkorrean komunikatzeko. Telefonoa da biderik erabiliena, baina baita ordenagailua ere, posta elektronikoaren bidez ez ezik, komunikazioa eta hurbiltasuna errazten duten bideo-deien bidez. Erakunde gehienek boluntarioen jarraipena bakarka egin duten arren, batzuek taldean ere egin dute, adibidez, WhatsApp taldeen bidez, non informazioak, iritziak eta abar partekatu baitituzte, edo boluntarioek beren kezkak edo beharrak talde osoari jakinarazi dizkiote. Erakunde bakoitzean boluntarioak zaintzeaz arduratzen den pertsonak komunikazioa erraztu du batez ere. Harreman edo komunikazio ohikoena 10-15 egunekoa izaten da.

Boluntarioak zaintzeko beste ekintza bat da tresnak eta baliabideak ematea. Alde horretatik, erakunde askok on line prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko aukera eman diete epe honetan. Prestakuntza horiek, batzuetan, erakundeek ematen dituzte, baina baita kanpoko beste eragile batzuek ere. Prestakuntza-ekintzak, batzuetan, egin beharreko lan-motari buruzkoak izan dira; esate baterako, erakunde askok boluntarioak egindako telefono bidezko arreta izan dute eta beharrezkoa izan da jarraibideak eta prestakuntza ematea arreta hori egiteko moduari buruz. Hala ere, gai orokorrei buruzko prestakuntza ere eman da, artatzen diren taldeei buruz, boluntarioen lanari buruz oro har, lan jakin bati atxiki gabe, etab.

Azkenik, denbora horretan egiten ari den zainketa-ekintzarik garrantzitsuena autozaintza sustatzea izaten ari da. Izan ere, boluntario-elkarteak ohartzen gara gure boluntarioek inoiz baino gehiago zaindu behar dutela bere burua (osasun fisikoa eta mentala, motibazioa, harremana, etab.) eta gu nahi bezain hurbil egon ezin bagara, behintzat eskura ditugun mekanismo guztiak eman diezazkiekegu, haiek zaintzeko. Erakunde askok atal bereziak sortu dituzte beren web guneetan , sare sozialetan (Facebook, instagram, twitter, etab.) eta beste kanal batzuetan ere, boluntarioak lasaitzeko eta animatzeko baliabide eta informazio garrantzitsuak partekatzen dituztenak, baita boluntarioen testigantzak edo esperientziak partekatzeko ere.

BIZKAIKO BOLUNTARIOEN ELKARTEEN FOROAK boluntarioak zaintzen jarraituko du egoera honek irauten duen bitartean, eta hirugarren sektoreko erakunde guztiak gauza bera egitera animatzen ditugu, pandemia garaia hau amaitzen denean guztiok batera borroka egin dezagun eraldaketa sozialaren alde, bidean inor galdu gabe.

 

Cuidar al voluntariado en tiempos de pandemia

En el pasado mes de marzo, apenas unos días antes del estado de alarma, nos juntábamos distintas personas, pertenecientes al FORO de Entidades de VOLUNTARIADO de BIZKAIA para, entre otras cosas, organizar un Encuentro de personas voluntarias que hubiera tenido lugar durante este mes de mayo. Nos planteábamos un encuentro en el que el tema a reflexionar era: ¿cómo hacer un buen cuidado a las personas voluntarias?, y en concreto nos queríamos centrar en cómo plantear una buena formación, un buen reconocimiento a su labor, y una buena participación en el funcionamiento de nuestras entidades. Desde esta óptica habíamos diseñado un encuentro experiencial, en el que las personas voluntarias que asistieran al mismo experimentaran en su propia carne ejemplos de cuidados.

Evidentemente ese encuentro no se ha podido realizar en mayo, y seguramente tampoco se podrá realizar, tal y como estaba planteado, en un futuro cercano. Sin embargo, los cuidados al voluntariado se han seguido realizando, dentro de sus posibilidades, por todas las entidades y se van a continuar cada día durante todo el tiempo que dure el estado de alarma.

Os presentamos a continuación cómo nos estamos planteando los cuidados al voluntariado en esta especial situación.

La mayoría de las entidades hemos realizado la principal acción de cuidado que se puede hacer en este estado de emergencia sanitaria: mandar al voluntariado a su casa y cerrar las actividades presenciales. Al igual que hemos hecho con nuestras personas trabajadoras, usuarias, etc. también al voluntariado se le ha enviado a casa, y sólo en aquellos casos en los que la actividad de voluntariado se puede realizar a distancia: por teléfono, ordenador, etc., se han mantenido las personas voluntarias en activo. Mención especial merecen las iniciativas de voluntariado específico para actividades presenciales con colectivos vulnerables, que se han desarrollado por algunas entidades, y en las que han concurrido tanto personas voluntarias de entidades que no tenían actividad como personas no pertenecientes a ninguna entidad que se han sumado a título individual. En estos casos el cuidado al voluntariado en la actividad presencial ha sido igual de riguroso en cuanto a medidas de protección sanitaria como con cualquier otro personal de las entidades.

Una importante acción de cuidado con todas las personas voluntarias ha sido la de mantener una comunicación cercana y asidua con ellas preguntándoles cómo se encuentran y atendiendo a las necesidades que puedan tener tanto para la realización de su tarea, en caso de seguir realizándola, como de tipo personal. En este sentido, cada entidad ha utilizado los medios más adecuados para comunicarse con su voluntariado de manera eficaz siendo el teléfono el medio más popular, pero también el ordenador no sólo a través del correo electrónico, sino a través de video-llamadas que facilitan la comunicación y la cercanía. A pesar de que la mayoría de las entidades han hecho un seguimiento a las personas voluntarias de manera individual, algunas también lo han hecho de manera grupal, por ejemplo a través de grupos de WhatsApp en los que se han compartido informaciones, opiniones,… o las mismas personas voluntarias han compartido sus preocupaciones o necesidades a todo el grupo. La persona responsable del cuidado al voluntariado en cada entidad ha tenido una labor sobre todo de facilitadora de la comunicación. La periodicidad del contacto o comunicación más habitual está siendo entre 10 y 15 días.

Otra acción de cuidado al voluntariado consiste en facilitarle herramientas y recursos. En este sentido se les ha facilitado desde muchas entidades el participar en acciones formativas online durante este periodo. Dichas formaciones a veces son impartidas por las propias entidades pero también por otros agentes externos. Las acciones formativas, en ocasiones, han versado sobre el tipo de tarea a realizar, por ejemplo hay muchas organizaciones que han mantenido atención telefónica con sus personas usuarias a través del voluntariado, y ha sido necesario dar pautas y formación sobre cómo hacer este tipo de atención telefónica. No obstante,  también se ha facilitado formación en temas generales sobre los colectivos a los que se atiende, sobre la labor del voluntariado en general sin adscribirlo a una tarea concreta, etc.

Por último, la acción de cuidado más relevante durante este tiempo está siendo la de promover el autocuidado, ya que las entidades de voluntariado somos conscientes de que nuestras personas voluntarias en estos momentos necesitan más que nunca cuidarse de todas las formas posibles (salud física y mental, motivación, relación, etc.), y si nosotras no podemos estar tan cerca como nos gustaría, sí podemos facilitarles todos los mecanismos a nuestro alcance para que ellas se cuiden. Señalar que son muchas las organizaciones que han creado apartados específicos en sus web, redes sociales (Facebook, instagram, twitter, etc.) y otros canales, en los que comparten recursos e informaciones importantes para tranquilizar y animar a las personas voluntarias así como también cumplen con la función de ser espacio de encuentro donde compartir los diferentes testimonios o experiencias del voluntariado.

El FORO de Entidades de VOLUNTARIADO de BIZKAIA seguiremos cuidando a nuestras personas voluntarias durante todo el tiempo que dure esta situación, y animamos a todas las entidades del tercer sector a hacer lo mismo para que cuando esto acabe podamos volver todas juntas a luchar por la transformación social sin perder a nadie por el camino

.

bolunta irekitzea

Ekainaren 1etik aurrera, boluntak bere jarduerari eta zerbitzu presentzialei ekingo die berriro. Prebentzio neurri gisa,  gelen okupazioan murrizketak izango dira eta agentziaren ordutegia ere doituko da.

Gelen eta ekitaldi-aretoaen okupazioa guztizko edukieraren 1/3ean mantenduko da. Hala eta guztiz premia bereziak dituzten eskaerak banaka baloratuko dira.

Ekainaren 1etik aurrera, ordutegia hau izango da:

.- Gelak eta ekitaldi-aretoa erabiltzeko ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara eta 15:30etik 19:00etara.

.- Harretarako ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara (Ahal bada, aurretik ordua eskatuta)

Hartutako neurri guztien helburua zuen eta boluntako langileen segurtasuna bermatzea da.

Edozein zalantza argitzeko, deitu 944161511  edo idatzi bolunta@bolunta.org

Laster ikusiko zaituztegulakoan.

 

 

Alarma-egoerak irabazi-asmorik gabeko erakundeen funtzionamenduan duen eragina

COVID 19 delakoagatiko alarma-egoeran, boluntario-erakundeetan sortzen zaizkizuen kudeaketa- eta administrazio-zalantzak ugariak izaten ari dira.

Dokumentu honetan jaso ditugu hilabete hauetan boluntako Aholkularitza Zerbitzuan erantzuten ari garen ohiko kontsultak.

Lagungarria izango  zaizuelakoan.

Alarma-egoerak irabazi-asmorik gabeko erakundeen funtzionamenduan duen eragina

Informazio eta zalantzak: asesoria@bolunta.org

Laguntza-telefonoak eta gizarte-baliabideak, konfinamenduaren ondorioei aurre egiteko.

COVID-19 geldiarazteko ezarritako neurrien ondorioz, hainbat gizarte-eragilek baliabide desberdinak jarri dituzte herritarren eskura:

HILO DE PLATA – Adineko pertsonen artean hitz egiteko doako telefonoa.

PSIKOBIZI – Herritarrei laguntza psikologikoa emateko doako zerbitzua.

FUNDACIÓN ETORKINTZA – Telefono bidezko laguntza edozein krisi-egoeratan, mendekotasun-zailtasunen, kontsumo-arriskuaren, drogen kontsumoaren eta jokoaren ondoriozko arriskuaren, nerabezaroko gatazken aurrean.

JAKITEN – Mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzen dituzten ahaideei laguntzeko telefonoa.

EMAKUNDE – Indarkeria matxistaren biktimentzako laguntza. Sei hizkuntzatan indarkeria matxistaren biktimen arretarako telefonoen informazioa, koronobirusak eragindako salbuespenezko egoeraren aurrean. HEMEN.

APNABI – Konfinamenduan eguneroko errutinen plan pertsonalizatua egiteko materiala.

AVIFES – Familiei, gaixotasun mentala duten pertsonei eta gure bazkideei laguntza.

ALKARTASUNA BETI ZABALIK – Laguntza beharrak dituena eta laguntza eman nahi duten pertsona solidarioak harremanetan jartzen ditu.

GIZAKIA – Zerbitzu bakoitzean (Adikzioak, Prebentzioa, Lan-munduan sartzea eta Aholkularitza) inplementatu dituzten neurriak, birusa ahalik eta gehien zabaltzea saihesteko eta behar duten pertsonei eta haien senideei arreta ematen jarraitzeko.

NO ESTAS SOLO – Laguntzeko telefonoa, beren burua han egoteko eskaintzen duten pertsonekin hitz egiteko, baita espiritualki laguntzeko ere.

SJM (Migratzaileentzako Jesuiten Zerbitzua) ARRETA BIRTUALA – Covid-19 alarma-egoeran atzerritartasunari eta asiloari buruz migratzaileei sor dakiekeen edozein zalantza edo kontsultari erantzutea.

ENPATIA-ESPAZIOA – Laguntza emozionala eta entzute enpatikoa.

CRUZ ROJA TE ESCUHA – Laguntza psikologikoa pertsona ahulenei eta koronabirusak jotako gaixoei eta haien familiei.

#Covid19Laguntzak – Covid19-ren aurrean Euskadiko Gizarte Zerbitzuetako laguntza eta prestazioen bilatzailea.

Informazio gehiago jaso ahala eguneratuko dugu sarrera. Beste ekimenen bat ezagutzen baduzu, bidali mezu bat bolunta@bolunta.org helbidera, eta sartu egingo dugu.

Bategin – Uda Solidarioa

Positiboki pentsa dezagun, eta has gaitezen UDAZ nola gozatu nahiko genukeen planifikatzen! Elkartasunarekin lotura izatea nahi baduzu bategin duzu baliabide bikaina.

bategin bitartez, boluntariotzako jarduera mota ugariren informazioa kontsultatu ahal izango duzue: auzolandegiak, ingurumenaren arloko jarduerak, kanpamentuak eta udalekuak, aisialdiko hezkuntza-programak, borondatezko euskal gazte lankideen programa, familiako harrerarako programak, nazioarteko brigadak, edo turismo solidarioko zenbait aukera.

bategin-en, udan zehar sortzen diren boluntario beharren eta aukeren berri emango dizugu, interesa duen edonork aukera izan dezan bere oporren zati bat elkartasun-proiekturen batean laguntzeko.

La comunidad, de nuevo

Hace casi cuarenta años que me vine a vivir a estos barrios altos, de mala fama en la ciudad.

Toda una vida.

Convivencia con vecinas y vecinos, vivir el espacio público, utilizar el comercio de proximidad, militar en los movimientos vecinales, hacer uso de los servicios públicos presentes en el territorio, como el centro de salud, la escuela, el centro de distrito, el servicio social de base, la oficina de rehabilitación…

Y ahora la emergencia general.

Y, en ella, sentir que ese organismo vivo, que es la comunidad, reacciona.

A través de los viejos roqueros de toda la vida, de todas las batallas. Y de diferentes generaciones de activistas, cada una con sus peculiaridades.

Y por mor del confinamiento (y de las ciencias y las tecnologías, que avanzan una barbaridad) te encuentras de pronto en una reunión telemática con una docena de personas.

A unas las conoces y las reconoces desde hace décadas, te fías de ellas a muerte: Nunca, ni en los peores momentos, te han dejado en la estacada.

Otras las ido encontrando en el camino. Has aprendido a quererlas tanto por aquello en lo que se parecen a ti como por aquello que las hace diferentes.

Otras son un sobre-sorpresa, una atractiva incógnita que abordas con curiosidad y, a la vez, intuyendo que volverá a funcionar.

¿Qué volverá a funcionar?

Pues la magia.

La magia de la proximidad, la magia de la motivación, la magia de las ganas.

No sabes cómo, pero te entiendes. No sabes cómo, pero siempre hay alguien que se ofrece para cada tarea que surge. No sabes cómo, pero siempre hay alguien que sabe hacer lo que hay que hacer. O que conoce a alguien que sabe hacer lo que hay que hacer. O que…

Nadie nos paga por hacer esto, ni lo aceptaríamos. No tenemos obligación de hacerlo, ni nadie tiene derecho a exigirnos que lo hagamos. Tampoco somos voluntarias o voluntarios. Aunque lo seamos en diversas entidades para otros proyectos, esta vez no actuamos como tales. No. Sencillamente somos vecinas y vecinos con orgullo de barrio. De esos y esas que se reconocen por la calle y se dicen “iepa” y no hace falta mucho más. Somos quienes no queremos o, sencillamente, no podemos marcharnos de aquí. Orgullo de barrio.

Porque la agresión de este virus no es la primera que reciben las calles y las gentes de este barrio. Y de otros barrios, a veces olvidados.

Y, de nuevo, ante esta amenaza, se activan resortes de cuidado mutuo, de ayuda mutua, de apoyo mutuo. Y las ganas de colaborar y construir van llenando una tras otra las líneas del Excel. Decenas y decenas de personas dispuestas a llevar la compra a las casas, a cuidar a criaturas, a cocinar o a resolver muy diversos imprevistos.

Y sorprende y encanta la capilaridad de estas redes, cómo llegan con naturalidad a cada portal, a cada casa, a cada persona.

Y, a la vez, cómo se complementan y conectan con otras redes de otros barrios y con otras respuestas de otros agentes.

Y su capacidad resolutiva, la manera de encontrar recursos, o de generarlos, o de inventarlos.

Hace unos días nos manifestábamos para defender nuestro centro público de salud. Cuando termine el confinamiento cenaremos a gusto en un restaurante del barrio a la salida de nuestra reunión asociativa de cualquiera de las entidades a las que pertenecemos. Pero ahora, en la emergencia de lo nuevo, parece que recurrimos a lo más primordial, a la emoción de sentirnos vulnerables e interdependientes, pero, en red, invencibles. A nuestra capacidad creativa conjunta, a nuestra energía para cuidarnos y para cuidar, especialmente a las vecinas y vecinos más indefensos, que más dependen de la comunidad.

Conocemos nuestro lugar. Hay muchas tareas que no nos corresponden. Pero también sabemos que nuestro eslabón vecinal y comunitario es imprescindible e insustituible. En la emergencia y después.

Esto me han pedido que explique.

No lo cambio por nada.

Fernando Fantova

PREMIAZKOA Covid-19ko larrialdian: Boluntarioak behar dira adineko zaurgarriek dituzten beharrizanak betetzeko.

BIZKAIAN BAKARDADE-EGOERAN DAUDEN ADINEKO ZAURGARRIEI LAGUNTZA EMATEKO BOLUNTARIOEN SAREA #BizkaiaGara

Boluntarioak behar dira egoera ahulenean dauden adinekoen beharrizan puntualei erantzuteko, erakundeek koronabirusari aurre egiteko aplikatu dituzten euste-neurrien ondorioz, ezin baitira kalera irten oinarrizko erosketak (elikagaiak eta sendagaiak) egitera.

Bizkaiko Foru Aldundiak Boluntarioen Laguntza Sarea #BizkaiaGara sortu du, COVID-19 birusak sortutako larrialdia dela eta, foru-erakundeak identifikatuta dituen 10.000 adineko zaurgarriek dituzten beharrizanak betetzen laguntzeko.

Hiru zeregin hauek izango dira laguntzaren ardatz:

1. Adinekoekin telefonoz harremanetan jartzea, elikagaien eta sendagaien arloan dituzten beharrizanei buruz galdetzeko.
2. Adierazitako produktuak erostea.
3. Eskatutako produktuak etxez etxe banatzea.

Boluntarioek behar diren informazioa, prestakuntza, orientazioa eta baliabide materialak jasoko dituzte zeregin hori egiteko.

Zorrotz bete beharko dituzte segurtasunaren eta higienearen arloko neurriak, boluntarioak eurak eta lagundutako adinekoak babesteko.

Informazio gehiago lortzeko eta harremanetan jartzeko: bizkaiagara@bizkaia.eus
bolunta (Boluntariotza eta Gizarte-partaidetzarako Agentzia) Tel.: 94 416 15 11
(Astelehenetik ostegunera 09:30tik 14:00ra eta 15:30tik 18:30ra. Ostiralean 9:30tik 14:00era)

Orain, inoiz baino beharrezkoagoa da Bizkaiaren elkartasuna aktibatzea!

 

SARTU ESTEKA HONETARA ETA AGERTZEN ZAIZUN INKESTA BETE: 

https://web.bizkaia.eus/eu/bizkaia-gara-boluntariotza-eskaera?zx=8l81y12h3i6t 

Boluntariotza Erakundeen Foroaren bilera berri bat

Bizkaiko Boluntariotza Erakundeen Foroa batzartzen da berriro, oraingo honetan, Apnabiren egoitzan.

Aurten Foroan parte hartzen duten Bizkaiko boluntariotzako 32 entitateek dute helburutzat praktika onak elkarbanatzea boluntariotza proeiktuetan, elkarrekin ekintzak diseinatzea boluntarioen lana aintzatesteko eta boluntariotzaren beharretaz eta erronka berrietaz elkarrekin gogoeta egin.

Martxoaren 10earen saioan honako hauek izan dira landutako gaiak:

Boluntariotza Topaketaren (2020ko maiatza) batzordeen lan aurrerapenak eta Foro honek erabiliko duen komunikazio estrategia bere lana ikusgai izateko.

2020an landuko den gaiaren definizioa. Nola moldatu gure boluntarioen beharretara?

Apnabiren egoitzari bisita (Sabino Arana, 69) entitatea eta bere proiektuak gertuagotik ezagutzeko. Apnabi oso anfitrioi ona izan zen gerturatu ziren pertsonei aperitibo batetara gonbidatzen.

Foroaren lan osoa esteka honetan jarraitu dezakezu

¡Konektatu boluntara!

bolunta zein Bizkaiko elkarteen informazio eguneratua nahi baduzu, zure eskura jartzen ditugu gure komunikazio-bideak.

BANAKETA-ZERRENDAK: boluntaren jarduerei buruzko informazioa; premiazko boluntariotza; Prestakuntza; Hedatuz (asteroko Newsletter)

SARE SOZIALAK: Twitter, Facebook eta laster Instagram ere

WEBGUNEA: www.bolunta.org

EMAILA: bolunta@bolunta.org

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko egoera

Barometroa 2019. Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen datu nagusiak izeneko
txostena Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokiak eginiko proiektu berri bat da.

Barometroari esker, bi urterik behin , Euskadiko ekimen eta esku‐hartze sozialeko erakunde eta sareei buruzko garrantzitsua den informazioa izango dugu.

2019ko Barometroaren datuen arabera, erakunde berriak gehitu ondoren, hazten eta berritzen jarraitu duen sektore bizia daOsasuntsu dagoen sektore bat da, pertsona guztien gizarteratzearen alde lan egiten duten soldatapeko pertsona eta pertsona boluntario gehiagorekin. Eta sortzen ari diren testuinguruetara eta beharretara etengabe egokitzen diren eta, gero eta gehiago, beste eragile batzuekin elkarlanean diharduten erakundeak dituzte.

 

Boluntariotza eta Gazteen Parte-hartzea sustatzeko programa

Boluntariotza eta Gazteen Parte-hartzea sustatzeko Programaren aurkezpena.

Bilboko Udalaren helburuen artean dago gazteriaren arloko estrategia bat artikulatzea, Bilbo “uri gaztea” izan dadin eta gazteek garapenerako aukerarik handienak aurki ditzaten, bertan modu aktiboan parte hartu ahal izateko. Une honetan, Bilbok eraldaketa sozialaren eta herritarren garapenaren erreferente izan nahi du eta, horretarako, gazteek boluntario-lanen bidez erakusten duten konpromisoa sustatzen lagundu nahi du Gazteria eta Kirol Sailak.

Hori dela-eta, Gazteria eta Kirol Saila, Euskal Gazteriaren Kontseiluaren eta bolunta – Boluntariotza eta gizarte-partaidetzaren Agentziaren laguntzarekin, Boluntariotza eta Gazteen Parte-hartzea sustatzeko Programa batean aritu da lanean. Programaren zirriborroa atzo aurkeztu zen, elkarteen ekarpenak jasotzearren.

Promoción del voluntariado y la participación juvenil

Presentación del Programa Municipal de Promoción del Voluntariado y la Participación Juvenil de Bilbao.

El Ayuntamiento de Bilbao incluye entre sus objetivos articular una estrategia de políticas de juventud que hagan de Bilbao una “ciudad joven” en la que las y los jóvenes encuentren las máximas oportunidades de desarrollo y en la que participen activamente. En un momento en el que Bilbao quiere convertirse en un referente de transformación social y desarrollo ciudadano, desde el Área de Juventud y Deporte queremos colaborar para impulsar el compromiso de los y de las jóvenes a través del voluntariado.

Por esta razón, desde el Área de Juventud y Deporte, con el apoyo de EGK-Consejo Vasco de la Juventud y bolunta-Agencia para el Voluntariado y la Participación Social, se ha estado trabajando en un Programa de Promoción del Voluntariado y la Participación Juvenil, que se presento ayer en Bilborock como propuesta abierta a las aportaciones y participación de las entidades sociales.

 

Lluvia de peluches en Miribilla

Isabel Iturbe, Vicepresidenta de RETAbet Bilbao Basket, Victor Gutiérrez, Presidente de Cruz Roja Bizkaia e Iñigo Jalón, Director General de Beotibar Recycling han presentado en el Bilbao Arena la Lluvia solidaria de peluches 2019

Los donación de peluches se realizará mediante un lanzamiento de los mismos a la cancha en el descanso del partido del Bilbao Basket este próximo 21 de diciembre, en la que participarán voluntarios de Cruz Roja Bizkaia. Habrá asimismo un punto de recogida en el pabellón para juguetes de mayor tamaño o que contengan pilas.

Encuentro #Boluntaldia sobre el voluntariado de las personas jóvenes

¿Cuál es la situación de las personas jóvenes voluntarias? Se suelen subrayar las experiencias y el trabajo realizado ―más aún cuando se acerca el día internacional―, ¿pero cuáles son sus necesidades, deseos o preocupaciones? Para dar voz directamente a las verdaderas protagonistas hemos organizado el encuentro sobre voluntariado #Boluntaldia el próximo 2 de diciembre en Bolunta. ¡Inscríbete aquí!

Identificamos varios aspectos a mejorar en el anteproyecto de propuesta de Ley Vasca de Juventud: que aparezca en el currículum, visibilizar y plasmar las aptitudes y competencias desarrolladas, que se tenga en cuenta, etc. Ahora queremos contrastarlo con quienes asistáis, completarlo y profundizarlo.

Asimismo, realizaremos la entrega de premios del concurso de fotografía #Boluntaldia que realizamos tras el verano. Tienes toda la información en esta noticia. Y si tienes cualquier duda escríbenos a hezkuntza@egk.eus o llámanos a 944436143 / 688737133 (Irati).

 

Abenduko bolunta Prestakuntza

Hauek dira azarorako prestatu ditugun ikastaroak:

2, 4 eta 11/12 – Informazioa antolatzeko, partekatzeko eta parte hartuz sortzeko tresna teknologikoak Gehiago irakurri

10, 12, 16 eta 19 /12 – Gizarte-proiektuak diseinatzea, genero-ikuspegiarekin. Gehiago irakurri

14 /12 –  Bilerak dinamizatzea XXI. mendean. Gehiago irakurri

Prestakuntza bolunta boletinera harpidetu zaitez eta informazio guztia izango duzu eskuragai!

#Boluntaldia gazteon boluntariotza topaketa

Zein da gazte boluntarioen egoera? Esperientziak eta egindako lana azpimarratu ohi dira ―are gehiago nazioarteko eguna gerturatzen den heinean―, baina zein dira haien beharrak, nahiak edo ardurak? Benetako protagonistei zuzenean ahotsa emateko #Boluntaldia boluntariotza topaketa antolatu dugu Boluntan datorren abenduaren 2an. Eman izena hemen!

Gazteriaren Euskal Legearen aurreproiektu-proposamenean hobetzeko hainbat aldarrikapen egin ditugu: curriculumean azaltzea, garatutako gaitasun eta konpetentziak azaleratzea eta islatzea, kontuan hartzea, etab. Oraingo honetan zurekin kontrastatu, osatu eta sakonago landu nahi ditugu.

Gainera uda ostean antolatu dugun #Boluntaldia argazki-lehiaketako sari-banaketa egiteko baliatuko dugu. Albiste honetan duzu informazio guztia. Eta edozein zalantzarekin idatzi idatzi hezkuntza@egk.eus helbidera edo deitu 944436143 / 688737133 (Irati) zenbakietara.

Boluntariotza, aitzakiarik gabe

Abenduaren 5ean Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna ospatuko dela-eta, boluntak sentsibilizazio-kanpaina bat jarriko du martxan, Bizkaiko biztanleak boluntario gisa parte hartzera animatzeko xedez.

“Boluntariotza, aitzakiarik gabe” kanpainaren xedea kontzientzian eragitea da, bai eta boluntario izan nahiko luketen baina aitzakia “tipikoak” –denbora-falta, nagitasuna, haien gaitasunak gutxiestea, etab.– oraindik gainditu ez dituzten Bizkaiko herritarrak animatzea ere.

Boluntariotzak Euskadin bizi duen egoeraren inguruan Eusko Jaurlaritzak egindako azken azterketaren arabera, boluntario potentzial gehiago (biztanleriaren % 21,3) daude gaur egun, boluntario aktiboen aldean (biztanleriaren % 13). Horregatik, balizko boluntario orori dago zuzenduta aurtengo kanpaina, eta haiei lagundu nahi die, bai eta haiek motibatu ere, erabakia hartu dezaten eta NAHI IZATETIK EGITERA igaro daitezen.

Voluntariado, sin excusas

Con motivo del  Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre, desde bolunta ponemos en marcha una campaña de sensibilización con la que animar a participar como voluntarios y voluntarias a la población de Bizkaia.

La Campaña “Voluntariado, sin excusas” pretende remover conciencias y terminar de animar a las personas de Bizkaia a las que sabemos les gustaría ser voluntarias, pero no acaban de romper con las “excusas” típicas: La falta de tiempo, la pereza, el minusvalorar sus capacidades,…

Según el último estudio de situación del voluntariado en Euskadi realizado por Gobierno Vasco, actualmente habría más personas potenciales voluntarias (21,3% de la población), que voluntarias en activo (13% de la población). Es por ello que la campaña de este año, se dirige a todas aquellas posibles personas voluntarias, queriendo ayudarlas y motivarlas para que se decidan y pasen del QUERER al HACER.

Abenduak 5 BNE – Partekatu Eraldatzeko

Egun gutxi barru Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna (abenduaren 5a) ospatuko dugu, eta aurreko urteetan bezala, Bizkaiko Boluntariotza Foroan parte hartzen dugu entitateek gure boluntario guztiekin ospatu nahi dugu, baina Bizkaiako edozein erakundeko boluntarioekin ere.

Aurtengo ekitaldia Bilboko Berreginen Museoan izango da (San Frantzisko Kalea 14. Zenb) abenduko 5eko arratsaldean bertan, osteguna, 18:00etatik 21:00etara.

Aurtengo leloa hauxe da: PARTEKATU ERALDATZEKO, eta ospakizuneko jarduerak hauexek izango dira: bolutarioen photocall-a, interrelazio dinamikak, eraldaketa txokoa… ta noski, musika pixka bat eta mokaduak egongo dira egun handi hau ospatzeko.

Aurtengo deialdiko irudia bidaltzen dizuegu zuen boluntarioen artean zabaltzeko.

Ekitaldira etorri nahi duten boluntariorik baduzue, mesedez korreo honetara erantzun, bolunta@bolunta.org , azaroako 29a baino lehenago, lekuak muguatuak bait daude eta bakarrik sar daiteke gonbidapenarekin.

5/12 DIV – Compartir para trasformar

Dentro de pocos días celebraremos el Día Internacional del Voluntariado (5 de diciembre) y, al igual que otros años, desde las entidades que participamos en el Foro del Voluntariado de Bizkaia queremos celebrarlo con todas nuestras personas voluntarias pero también con todas las personas voluntarias de cualquier organización de Bizkaia.

Este año la convocatoria será en el Museo de Reproducciones de Bilbao (calle San Francisco nº 14) en la tarde del mismo día 5 de diciembre, jueves, desde las 18 a las 21horas.

El lema elegido en esta ocasión es : COMPARTIR PARA TRANSFORMAR, y las actividades previstas en el acto de celebración son: photocall del voluntariado, dinámicas de interrelación, Txoko de la transformación, … y por supuesto habrá algo de música y de picar para celebrar este gran día.

Os adjuntamos la imagen con la convocatoria de este año para que la difundáis entre vuestro voluntariado.

Si tenéis personas voluntarias interesadas en asistir a esta celebración, comunicárnoslo antes del día 29 de noviembre, ya que el aforo es limitado y sólo se podrá acceder con invitación personal.

bolunta@bolunta.org –  944161511

IFIARE BANKU ETIKOAK ETA SAREEN SAREAK HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO EKIMENAK SENDOTU DITUZTE

Fiare Banku Etikoak eta Sareen Sareak lankidetza-hitzarmena sinatu dute, sareen sareko erakundeei banku-produktuak eta -zerbitzuak emateko. Hitzarmenaren hartzaileak ehunka erakunde izango dira, eta balio berak, hala nola lankidetza, elkartasuna eta inklusioa, dituzten erakundeen arteko harremanean beste urrats bat egitea ekarriko du berekin.

Hitzarmen horren bidez, gizarteratzearen arloko zenbait erakunde motari finantzaketa lortzeko aukera eman nahi zaie, banku tradizionalaz harago beste finantza-aliatu baten bila badabiltza. Hitzarmenak zenbait gairen inguruko akordioak jasotzen ditu, besteak beste, zirkulatzailearen, fakturen aurrerakinen eta diru-laguntzen ingurukoak, bai eta aseguruak ere. Halaber, lehentasunezko baldintzak bermatzen dizkie sareko erakunde bazkideei. Horrenbestez, erakundeen arteko elkarrenganako aitortza bat da, eta finantza etikoen lankidetza-erakundeak banku- eta finantza-zerbitzuak emateko egin duen beste urrats bat.

Fiare Banku Etikoak enpresei, kooperatibei, elkarteei eta lan-sozietateei ematen dizkie zerbitzuak, besteak beste, eta hitzarmen horren bidez, zenbait antolakuntzaren zerbitzura jarriko du bere esperientzia. Izan ere, antolakuntza horiek, beren premien berri duen eta beren balioekin lan egiten duen banku baten laguntzaz, gizartean eta ingurumenean eragin positiboa sortuz beren erakundea garatu nahi dute.

Hirugarren sektoreko erakundeekin hitzarmenak

Fiare Banku Etikoa lankidetza-hitzarmenak sinatzeko estrategia garatzen ari da bere balio berak dituzten bigarren eta hirugarren mailako erakundeekin, gertuko harreman estrategikoak sendotzeko, prozesuak eta tarifa bereziak eskainiz. Azken seihilekoan REAS, FAECTA, CEPES, Ecovalia eta CAISekin sinatu ditu hitzarmenak.

2018an, Fiare Banku Etikoak 10 milioi eurorekin finantzatu zituen gizartean eta ingurumenean inpaktu handia duten enpresak. Zenbateko horren % 70 gizarteratzearen,

laneratzearen, etxebizitzaren, kulturaren eta hezkuntzaren esparruetan inbertitu da. Gizarteratzeren eta laneratzearen esparrua da oraindik finantzaketa gehien eskatzen duena.

Hala ere, energia berriztagarriekin eta ingurumen-jasangarritasunarekin lotutako gero eta erakunde gehiagok egin nahi dute lan bankuarekin.

Sareen Sarea

Sareen Sarea 15 sarez osatuta dago eta, horiek, era berean, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko 3.500 erakunde baino gehiagoren ordezkari dira. Euskal Administrazio Publikoetako ordezkariekin, alderdi politikoekin eta beste gizarte-eragile batzuekin harremanak handitzeko egiten du lan etengabe, Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala ordezkatzeko eta gizarte-eragile guztiekin elkarrizketatzeko misioaren baitan baitago.

www.fiarebancaetica.coop

El voluntario del siglo XXI: muy ágil y activo en redes

El crecimiento, la diversificación y las nuevas formas de participación del voluntariado en España, en gran parte impulsado por la era digital, han creado un nuevo perfil del voluntario del siglo XXI: un activista social muy versátil que usará las redes para compartir su análisis crítico de la sociedad. Este es el dibujo que traza el informe Retrato del voluntariado en España. Tendencias, experiencias innovadoras y cifras de un fenómeno creciente, publicado por Fundación Telefónica y que se ha elaborado a partir de 3.714 entrevistas a  la población en general, entidades de voluntariado y otros agentes sociales.

“El voluntario del siglo XXI será un voluntario muy versátil que se moverá con muchísima agilidad entre diferentes instituciones solidarias”, ha explicado a Efe la coordinadora del informe, Mamen Salcedo, que ha subrayado que “seguirá siendo un cuidador” pero a la vez “se convertirá en un activista social”.

Para ello, los canales digitales y las redes sociales tienen un papel “privilegiado” ya que permiten al voluntario compartir su análisis crítico y el testimonio de la realidad social en la que está actuando, así como sus propuestas de intervención.

“Tan importante va a ser que yo pueda ayudar de forma presencial en un hospital como sumarme a un campaña por la salvaguarda del ecosistema medioambiental de la Antártida”, explica Salcedo, para quien “estas pequeñas acciones configurarán esta musculatura solidaria del ciudadano del siglo XXI”.

El papel de las redes

Las redes sociales han conseguido crear nuevos patrones de voluntariado espontáneos impulsados por movimientos de participación no institucionalizados, indica el estudio, que cita como nuevas formas de implicación personal los “microvoluntariados” (acotados en la acción y en el tiempo) o el “voluntariado on line”.

La “enorme capacidad de movilización de las redes sociales” es una de las tendencias que recoge el estudio y que están dando forma al fenómeno del voluntariado, señala el responsable global de Voluntarios Telefónica, Carlos Palacios, que considera los voluntariados educativo y corporativo como facetas importantes de este movimiento en la actualidad.

“Los colegios y las universidades son un caldo de cultivo de voluntarios del futuro”, indica Palacios, que añade que, “pese a que sigue siendo invisible”, el voluntariado en los barrios, municipios y asociaciones pequeñas cada vez es más fuerte”.

En cuanto a los retos a los que se enfrenta este fenómeno, Salcedo remarca la necesidad de desarrollar estrategias que fidelicen a los voluntarios menores de 25 años: “Son un activo maravilloso porque salvaguardan el voluntariado del futuro”.

Nueva campaña de voluntariado lingüístico

El Ayuntamiento de Ermua inicia una nueva campaña de captación de voluntariado lingüístico para el Programa ‘Habla conmigo-Hitz egidazu’. El programa busca promover el voluntariado lingüístico, a través de la creación de parejas entre personas autóctonas interesadas en dedicar parte de su tiempo a conversar con personas extranjeras que quieran adquirir mayor fluidez oral en cualquiera de las dos lenguas de oficiales, siempre que sean personas mayores de 18 años de edad.

El objetivo es facilitar a las personas inmigrantes con conocimientos básicos de castellano o de euskera la posibilidad de poder hablarlo en un entorno natural de relación. El compromiso mínimo que se pide es una participación de 10 horas: 1 hora a la semana, durante 10 semanas y pueden ser voluntarios todas las personas mayores de edad que hablen castellano o euskera habitualmente.

Para más información, dirigirse al Servicio de Inmigración de nuestro Ayuntamiento de Ermua, Torreta Etxea, C/ Avda. de Bizkaia, 15. Teléfono: 943 17 91 51.

El 43% de las ONG españolas ya son dirigidas por mujeres

En los equipos técnicos de las ONG la presencia femenina es claramente mayoritaria y el 43% de estas organizaciones ya son dirigidas por mujeres. Una representación que cambia en función del tamaño de las entidades: el 57% en las pequeñas, frente al 25% en las más grandes. Si bien es cierto que la brecha de género en las ONG es menor que en el ámbito empresarial, aún hay camino por recorrer. Algo que puede verse como un indicador de que las ONG podrían ser un referente para otros sectores en cuestión de diversidad. Ésta es una de las conclusiones del informe “¿Hacia dónde va el liderazgo social? Nuevas tendencias y competencias”, elaborado en el marco de la 11ª edición del Programa Esade-PwC de Liderazgo Social, una iniciativa conjunta del Instituto de Innovación Social de Esade y la Fundación PwC.

Seguir leyendo la noticia en el enlace.

La Diputación de Álava reconoce como una buena práctica el voluntariado de menores extranjeros con personas mayores

La Diputación Foral de Álava reconocerá por tercer año consecutivo las buenas prácticas en la atención a las personas que atiende el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), entre las que se encuentra la colaboración de personas menores extranjeras no acompañadas como voluntarias en la residencia foral para personas mayores Txagorritxu.

El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álavarealizará este reconocimiento en un acto que tendrá lugar este martes, a partir de las 11.00 horas, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa, en Vitoria, y que contará con la presencia de las personas que han protagonizado estas buenas prácticas y del diputado foral Emilio Sola.

La Diputación Foral de Álava impulsa desde el año 2016 esta iniciativa sobre buenas prácticas en la atención en cada una de las áreas del IFBS, esto es, dependencia, discapacidad, protección de personas menores de edad e inclusión social, como reconocimiento y con el objetivo de conocer y compartir entre sus profesionales las acciones llevadas a cabo.

La primera de las prácticas que se presentarán es fruto de la colaboración entre la Residencia Txagorritxu y el piso de emancipación para personas menores extranjeras no acompañadas Bideberria III.

La experiencia consiste en una labor de voluntariado en las actividades de ocio de las personas mayores residentes desarrollada por tres jóvenes, en aquel momento menores de edad, que residían en un piso de emancipación.

Las labores de acompañamiento consisten en salidas al exterior y excursiones, y actividades de animación dentro del centro residencial.Esta colaboración tiene como finalidad favorecer la integración social de los menores en su proceso de autonomía personal y vida independiente.

Asimismo, ha destacado que la experiencia logra una colaboración intergeneracional e intercultural que “da la oportunidad tanto a las personas mayores como a jóvenes de conocer a otras personas de realidades sociales, personales y culturales diferentes, y formar parte de una iniciativa socializadora y solidaria”.

Azaroko Prestakuntza

Hauek dira azarorako prestatu ditugun ikastaroak:

6 eta 7/11 – Gamifikazioa: motibazioa, komunikazioa eta ikaskuntza erakundeetan, jolasaren bidez. Gehiago irakurri

18, 20 eta 25 /11 – Zerga arloa irabazi-asmorik gabeko erakundeetan. Gehiago irakurri

21, 22 eta 23 /11 – Sormena egunerokotasunean.  Gehiago irakurri

29 eta 30 /11 –  Laguntza ematea minaren, gaixotasunaren eta heriotzaren aurrean (1. maila).  Gehiago irakurri

Prestakuntza bolunta boletinera harpidetu zaitez eta informazio guztia izango duzu eskuragai!

Elikagaien Bilketa Erraldoia

Bizkaiko Elikagaien Bankua, igande honetan Bilbao Basket ikustera eta animatzera  joango da. Azaroaren 22 eta 23an egingo den Elikagaien Bilketa Erraldoian boluntario moduan parte hartzera animatu nahi gaituzte. Bizkaiko 3oo supermerkatuetan egingo da eta guztioen laguntza behar dute.  Animatu eta parte hartu!

Boluntario izan nahi baduzu, 946053779 telefonora deitu edo elkartearen webgunean izena eman.

 

“Por Mí y por Todos Mis Compañeros” Kanpaina

Larunbata honetan UNICEF Miribillan izango da Bilbao Basket animatzeko eta “Por Mí y por Todos Mis Compañeros” izena duen kanpaina berria ezagutzera emateko.

UNICEF erakundearen hitzetan:

” Con esta iniciativa UNICEF pretende dar voz a los niños y niñas y generar conciencia sobre la situación de la salud, la educación o la protección de la infancia y adolescencia en todos los lugares del mundo. Bajo la famosa frase, que pese a ser un juego, representa un acto de generosidad y solidaridad, UNICEF quiere concienciar de las ventajas que supone compartir, velar por los demás y querer resolver los problemas de otros. Por este motivo, UNICEF ha aprovechado la popular frase “Por Mí y por Todos Mis Compañeros” para contar a la sociedad cuáles son las necesidades de la infancia y las soluciones que la organización aporta. Y es que a pesar de los logros conseguidos, las necesidades de la infancia siguen siendo inmensas, por lo que UNICEF solicita ayuda a personas, empresas, instituciones y medios de comunicación para poder cambiar las reglas de un juego que no es de niños.

El primero de los objetivos de la campaña es conseguir que todos los niños y niñas crezcan sanos y fuertes, porque hoy en día 15.000 niños y niñas mueren cada día antes de cumplir 5 años por causas que se pueden prevenir con medidas muy sencillas. El segundo de los pilares tiene que ver con la educación: tener acceso a una educación gratuita y de calidad es un derecho para todos los niños y niñas. Sin embargo, 58 millones de niños y niñas en edad escolar primaria no pueden ir a la escuela. El pilar de la protección, por su parte, pretende proteger a los niños y niñas que están expuestos a la explotación, abuso, violencia o la exclusión: en el mundo, más de 28 millones de niños y niñas se han visto obligados a huir a causa de la violencia, 73 millones trabajan cada día en las condiciones más extremas y 650 millones menores de 16 años carecen de certificado de nacimiento.

Para cambiar esta situación, se puede apoyar la iniciativa “Por Mí y por Todos Mis Compañeros” en portodosmiscompañeros.es o llamando al 900 907 133″.

La marcha de la infancia necesita voluntarios

El próximo 15 de noviembre se celebrará en Ortuella la sexta marcha por la infancia en conmemoración de la Declaración de los Derechos de los Niños. Un evento que se puso en marcha en 2014 cuando se inició en los centros docentes de Ortuella un proyecto de sensibilización y concienciación sobre los derechos de la infancia en coordinación con Unicef y otras ONG.

Leer el articulo completo de DEIA

 

ELKARCREDIT Miribillan izango da

Aste honetan, “Partidu bat, helburu bat” kanpaina dela eta, ELKARCREDIT Elkartea Miribillan izango da.

ELKARCREDIT Gizarte-aldaketarekin konpromisoa duen elkartea da, eta hegoaldeko erkidegoek antolakuntza zein ekoizpenerako dauzkaten gaitasunak indartu nahi digu, bertako mikrofinantza-erakundeen bidez. Horrela, garapen integral eta iraunkorrerako erronkei aurre egin ahal izango diete. Elkarcredit elkartea 2004ko abenduan sortu zen (PTM-credit zen bere izena), eta mikrofinantzetarako tresna zen. Izan ere, partaidetzazko garapen endogenoan, enplegua, autoenplegua eta mikroenpresak sortzea du helburu, herri-ekonomia aldaketa sozial eta politikoaren bultzatzailea izan dadin.

ELKARCREDIT ezagutu!

 

“PARTIDU BAT, HELBURU BAT”- Apuntatzeko epea zabaltzen da.

Hurrengo urriak 2ra arte, Bizkaiko erakunde sozial guztiek apuntatu ahal izango zarete “Partidu bat, helburu bat” kanpainan, 2019/2020 denboraldian parte hartu nahi izatekotan.

“Partida bat, helburu bat” kanpaina beste Bilbao Basket Fundazioak eta boluntak sortutako ekimena da.

Kanpaina zertan datzan gogorarazten dizuegu: Miribillan jokatutako ACB Ligako partida bakoitzera erakunde sozial bat gonbidatzen dugu, partida ikusten dagoen jendeari zein klubeko bazkideei ikusarazteko erakunde horrek zer lan eta zein kausaren alde egiten duen.

Partidara gonbidatutako elkarteko 20 pertsona gonbidatuko ditugu, eta, partida amaitutakoan, argazki bat aterako dute Bilbao Basket Fundazioko arduradunekin eta klubaren presidentearekin. Gainera, partidaren hasieran eta amaieran, megafoniatik adieraziko da zein elkarte joan den partidara, eta elkartearen logoa proiektatuko da. Halaber, partida jokatu baino egun batzuk lehenago eta ondoren, erakundearen parte-hartzearen berri emango da sare sozialen bidez, komunikabideetan zein webguneko artikulu batean eta hilabetekarian.

Parte hartzen duten erakundeek ere jar ditzakete informazio-mahaiak jokalekuaren inguruan, eta, hala, erakundearen presentzia sendoagoa izango da partidak iraun bitartean.
Erakundeak aukeratzeko zenbait irizpide daude: erakundeak erakutsitako interesa; presentzia orekatua izatea esku-hartze eremu desberdinetan (garapenerako lankidetza, gizarte-bazterketa, ingurumena, osasuna, desgaitasuna…); beste urte batzuetan kanpainan parte hartu ez izana.

Ekimen honetan parte hartzeko interesa duzuen erakunderen batekoak bazarete, jakinarazi iezaguzue urriaren 2a baino lehen. Egun edo hilabete bereziren bat baduzue, esate baterako, urteurrenen bat, kanpainaren bat, ospakizun eguna edo Nazioarteko eguna, eta zuek partidara etortzeko eguna orduan izatea nahi baduzue, adierazi iezaguzue eta kontuan hartuko dugu.

Eskaera bidali: informacion@bolunta.org

Oso ondo elkartasunean

Gazteak eta egungo boluntariotzaren arteko erlazioa aztertu dugu.

Egunotan UPV/EHUn egin dugun Boluntariotzaren IV. Azokaren harira Euskadin dagoen parte hartze sozialaren egoerari eta gazteek horren inguruan duten pertzepzioari buruz hausnartu dugu Boluntako eta Aspanovaseko koordinatzaileekin, eta Unibertsitateko Iraunkortasun Zuzendariarekin.

“Fridays for future” izeneko ikasle mugimenduak kaleak betetzen ditu larrialdi klimatikoko egoera salatzeko, eta mugimenduaren ordezkariek NBEra jo dute, agintariei eskatzeko ingurumenarekin konprometitu daitezela. Bestetik, gazteek erantzuna ematen diote gertatzen den eraso sexista bakoitzari, badakitelako beharrezkoa dela pentsamendu feminista egunerokotasuneko alderdi guztietan txertatzea… Argi dago aldaketa bat gertatzen ari dela.

Mugimendu horiek indarra hartzen ari dira, eta belaunaldi berriek bat egin dute horiekin. Hortaz, pentsa dezakegu ziklo aldaketa bat iristen ari dela. Hala uste du Leire Ortiz de Zaratek, Bizkaiko boluntariotzaren Bolunta agentziako koordinatzaileak. Leirek adierazi duenez, “azken urteetan gazteak altxatu egin dira eta argi utzi dute ez dituztela onartzen gizartearen gaitz bihurtu diren indarkeria matxista eta planetaren suntsiketa”. Bere ustez, “bi arlo horietan egon den parte hartzearen gorakadak isla izango du boluntariotzaren egoerari buruz egiten ditugun hurrengo azterlanetan”.

Argi dago gazte euskaldunak konprometituta daudela:“euskal boluntario gehienek gazteak izaten jarraitzen dute”, esan du Leire Ortiz de Zaratek. “Dena den –gehitu du–, gero eta jende gehiagok erabakitzen du bere lan bizitza bukatutakoan aktibo jarraitzea, boluntario gisa lagunduz. Hori dela eta, boluntarioen batezbesteko adina igotzen ari da”.

Gazte euskaldunen konpromisoa argi ikus daiteke hala Unibertsitateak nola Eusko Jaurlaritzak egindako txostenetan: UPV/EHUn bakarrik, graduko ikasleek urtero 18.000 ordu baino gehiago eskaintzen dizkiote boluntariotzari eta parte hartze sozialari.

Alegia, 1.400 ikaslek baino gehiagok 100.000 ordutik gora egin dituzte boluntariotza lanetan 2012tik. Urte horretan, hain zuzen, abian jarri zen jarduera solidario eta kooperaziokoengatik hautazko kredituak aitortzeko programa.

1.400 ikaslek baino gehiagok 100.000 ordutik gora egin dituzte boluntariotza lanetan 2012tik.

Berez, zifra hori handiagoa da; izan ere, UPV/EHUko Iraunkortasunaren arloko zuzendari Estibaliz Saez de Camara Oleagak adierazi duenez, “badakigu ikasle asko lankidetzan aritzen direla, baina ez dutela kredituak baliozkotzeko eskatzen, eta, beraz, ez dauzkagu monitorizatuta. Ez daukagu daturik, halaber, graduondoko ikasleen eta langileen (irakasle eta ikertzaileak edo AZPko langileak) boluntariotza lanari buruz”.

Hain zuzen ere, GKEak erakunde profesionalizatu gisa ikusten badira ere, “boluntariotza da erakundeen motor nagusia”, esan du Boluntako koordinatzaileak.

“Are gehiago –gehitu du Ortiz de Zaratek–, kontratatutako langileak ere badituzten erakundeetan, ondo dakite boluntarioek protagonismoa izan behar dutela erakundearen egituran; horretarako, boluntariotzaren kultura txertatzen dute erakunde osoan, eredu horren alde eginez”.

Ainhoa Fernández, Aspanovaseko (minbizidun haurren gurasoen elkartea) koordinatzailea, bat dator ideia horrekin. Bere ustez, “boluntariotza da erakundearen motorra. Boluntarioen inplikaziorik gabe, Aspanovas ez litzateke existituko”, esan du.

Boluntariotza: kontzeptua aldatu egin da

Leire Ortiz de Zarateren arabera, boluntariotzaren kontzeptua aldatu egin da azkenaldian. “Orain dela ez hainbeste, boluntariotza gizarte bazterkeriako egoeran zeuden kolektiboei laguntzearekin lotzen zen nagusiki. Boluntariotzaren ideiak barnean hartzen zituen jantoki sozialak, adinekoentzako laguntza, desgaitasuna dutenentzako laguntza… Boluntariotzaren jatorria erlijiosoa da, eta horrek markatu egin du nolabait gizarteak boluntariotza gisa ulertzen duena”.

Denborarekin, ideia hori aldatu egin da zenbait erakunderen lanari esker, zeinak lortu baitute ulertaraztea militantzia, lankidetza eta halako guztiak parte hartze sozialaren zati direla, eta helburu dutela herritarrak sentsibilizatzea eta mobilizatzea, denontzat hobea izango den gizarte bat lortzeko.

Hain zuzen, gaur egun, UPV/EHU 300 erakunde baino gehiagorekin aritzen da lankidetzan. Horri esker, Unibertsitateko komunitateak aukeratu egin dezake zein erakundetan egin boluntariotza lanak, hala nahi izanez gero. Erakunde horiek askotariko arloetakoak dira: ingurumena, gizartea, kultura, kirola, arlo soziosanitarioa, aisialdia eta denbora librea, larrialdiak, etab.”, adierazi du Unibertsitateko Iraunkortasunaren arloko zuzendariak.

UPV/EHU 300 erakunde baino gehiagorekin aritzen da lankidetzan.

Konpromiso iragankorra

Halako jardueretan parte hartzen dutenek balorazio positiboa ematen badute ere, gaur egun boluntariotza denboraldi bateko kontua izan ohi da gazteentzat. Boluntako koordinatzailearen arabera, hau izan daiteke hegakortasun horren arrazoia: “parte hartzeko egungo ereduek lotura handia dute bizi dugun gizarte ereduarekin: erritmo bizikoa, aseezina, okupatua, kezkatua baina konprometitzeko prest ez dagoena, kontsumista…”.

Bere iritziz, “hori argi ikusten da erakundeetan; izan ere, arazoak daude zuzendaritza batzordeak aldatzeko, boluntarioek denbora gutxiago irauten dute erakundeetan, gora egin du aldi jakin baterako boluntariotzak, etab.”
Leire Ortiz de Zaratek adierazi duenez, “garai batean, boluntario bat erakunde batean sartzen bazen, bizitza osoa ematen zuen bertan laguntzen. Baina beste garai batzuk ziren eta bizimodua bestelakoa zen; beharrak ere desberdinak ziren”.

Bere ustez, “erakundeek beren egiturak eta parte hartze ereduak etengabe egokitu behar izan dituzte, unean uneko joerekin bat egiteko”.

“Gaur egun, boluntario batzuek erakunde bat baino gehiagotan laguntzen dute, beste batzuek une jakin batzuetan laguntzen dute (erakundeek eskatzen dietenean), beste batzuek taldeko edo familiako jarduera gisa ikusten dute boluntariotza, eta ez jarduera indibidual gisa…”, azaldu du Boluntako ordezkariak.

Dirudienez, joera hori nagusi da erakunde gehienetan. Aspanovaseko Ainhoa Fernándezek adierazi duenez, iraupen luzeko konpromisoari eusten dioten boluntarioak “lanean eta familian egonkortasuna duten pertsonak” izaten dira; beste boluntario batzuek ezin dute halako konpromisorik hartu, ez dutelako egonkortasunik. Bere iritziz, “boluntarioek ikasketetan eta lanean izaten dituzten aldaketek, oro har, zerikusi handia izaten dute beren parte hartzean”.

UPV/EHUk ahalegina egiten du parte hartze hori sustatzeko, zenbait tresnaren bidez: hautazko kredituak aitortzea, Boluntariotzaren Azokak (Bolunta, Gizalde eta Batekin agentziekin batera antolatzen ditu), Euskadiko GGKEen Koordinakundearekin lankidetzan aritzeko proiektuak, Unibertsitatearen beraren beste proiektu batzuk, ikastegietan egiten diren boluntariotzaren erakusleihoak, etab.

Saenz de Camarak azaldu duenez, berritasun gisa, “UPV/EHU ‘gu geu bolondres’ proiektua sustatzen ari da. Boluntariotza modalitate berri horretan, ikasleek, gizartearekin konprometitzeaz gain, zeharkako beste hainbat gaitasun garatzen dituzte, hala nola autonomia, komunikazioa, berrikuntza eta ekintzailetza, taldeko lana, etab.

Gainera, ikasleek diseinatzen, garatzen eta ebaluatzen dute beren boluntariotza lana”.
Amaitzeko, Leire Ortiz de Zaratek esan du oreka dela arrakastaren gakoa: “garrantzitsua da erakundeak parte hartzeko modu berrietara egokitzea eta horretarako aukerak eskaintzea, baina garrantzitsua da, halaber, guk kontzientzia hartzea eta jakitea boluntariotza lanari denbora, dedikazioa eta konpromisoa eskaini behar zaizkiola”.

Horra hor erronka.

UPV/EHU aldizkariaren erreportaia