Comunicado Astialdi Sarea

EL TIEMPO LIBRE EDUCATIVO VASCO, EN EL VERANO DE LA COVID-19: RESPONSABILIDAD, CAPACIDAD, COMPROMISOS Y VALORES

El pasado 18 de julio de 2020, el Departamento de Salud de Gobierno Vasco comunicó públicamente la recomendación de cierre temporal de UDALEKUAK, actividades de tiempo libre educativo.  En ese contexto, las entidades que componen ASTIALDI SAREA, red vasca de organizaciones para la educación en el tiempo libre y la intervención social, han querido comunicar las siguientes cuestiones.

Leer comunicado

Astialdi Sarea adierazpena: Euskadiko astialdi hezitzailea, Covid-19ko udan

EUSKADIKO ASTIALDI HEZITZAILEA, COVID-19KO UDAN: ERANTZUKIZUNA, GAITASUNA, KONPROMISOAK ETA BALIOAK

Eusko Jaurlaritzako Osasun sailak 2020ko uztailaren 18an astialdi hezitzaileko jarduerak, UDALEKUAK, behin behinekoz ixteko gomendioa zabaldu zuen publikoki. Hori ikusita, ASTIALDI SAREA, Euskal Herriko gizarte esku- hartzerako eta astialdi hezitzailerako erakundeen sarea osatzen duten erakundeak honako hauek ADIERAZI nahi dituzte.

Adierazpena irakurri  

HIRIKIDE- Ikastetxeentzako sentsibilizazio programa

Hirikide, Bizkaiko batxilergoko ikastetxeei eta erdi mailako heziketa zikloen zentroei zuzenduriko balioetan oinarrituriko hezkuntzarako programaren eskaera-epea zabaltzen dugu. Honek gazteak gizarte-partaidetza, elkartegintza eta boluntario-tza arloetan sentsibilizatzea du helburu, eta 16-18 urte bitarteko gazteei dago zuzenduta.

2007/08 ikasturtean martxan jarritako programa hau, Boluntariotzaren Euskal Planaren markoan sortu da, gazteek errazago uler dezaten gizarte-mugimendua eta bertan parte hartzera animatzeko.

Horretarako, aukera eman nahi dizuegu, 2020-2021 ikasturtean zehar, doaneko tailer bat egiteko; izan ere, horren bitartez, zenbait balio landu eta bizi ahal izango dituzue, besteak beste, partaidetza, elkartasuna, hiritartasuna, gizarte-eraldaketa, erantzukizun pertsonal eta kolektiboa, etab.

Badakigu ziurgabetasun handiz aurkezten dela ikastaro berri hau. Horregatik, hirikide programa egokitu dugu, aurrez aurre nahiz ONLINE egin ahal dezazuen.

boluntak Bizkaiko boluntariotza eta parte-hartzerako agentzia gisa daukan ibilbidea eta esperientzia jarriko dugu zuen esku, bai eta gizarte-arloan zein gazte taldeen dinamizazioan ibilbide handia egin duen talde pedagogiko bat ere.

Informazio gehiago

Kontaktua: boluntariotza@bolunta.org

Non, nola eta zergatik parte hartu

Datorren asteazkenean, ekainaren 24an, informazio-topaketa berri bat egingo dugu boluntario gisa lanean hasi nahi duten guztientzat.

Oinarrizko hiru gairi erantzuten dieten informazio espazio laburrak dira: non, nola eta zergatik parte hartu.

Ekainaren 24an, 18:00etatik 20:00etara, ONLINE.

Izena ematen dutenei topaketaren meetera bidaliko diegu esteka

Izena eman!

Pandemian garaian boluntarioak zaintzea

Joan den martxoan, alarma-egoera baino egun batzuk lehenago, BIZKAIKO BOLUNTARIOTZA ERAKUNDEEN FORO hainbat parte-hartzaile elkartu ginen, besteak beste, maiatzean egingo zen boluntarioen topaketa antolatzeko. Hausnartu beharreko gaia hau zen: nola zaindu boluntarioak? Eta, zehazki, prestakuntza on bat zelan planteatu; haien lana behar bezala zelan aitortu eta gure erakundeen funtzionamenduan parte-hartze ona izatea nola planteatu hausnartu nahi genuen. Ikuspegi horretatik, esperientzia-topaketa bat diseinatu genuen, bertara joango ziren boluntarioek beren haragian zainketen adibideak esperimentatzeko.

Bistan denez, topaketa hori ezin izan da maiatzean egin, eta ziurrenik ezingo da egin, planteatuta zegoen bezala, etorkizun hurbilean ere. Hala ere, erakunde guztiek, boluntarioak zaintzen jarraitu dute, ahal duten neurrian, eta horrela jarraituko dute alarmak irauten duen bitartean.

Hona hemen boluntarioen zaintza egoera berezi horretan nola planteatzen ari garen.

Erakunde gehienek egin dugu osasun larrialdiko egoera honetan egin daitekeen zainketa lan nagusia: boluntarioak beren etxera bidali eta presentziazko jarduerak itxi. Gure langileekin eta erabiltzaileekin egin dugun bezala, boluntarioei ere etxera bidali zaie, eta boluntarioen lana urrutitik egin daitekeen kasuetan bakarrik: telefonoz, ordenagailuz eta abar, boluntarioak jardunean egon dira. Aipamen berezia merezi dute kolektibo zaurgarriekin presentziazko jarduerak egiteko berariazko boluntariotza-ekimenek. Zenbait erakundek garatu dituzte ekimen horiek, eta bertan parte hartu dute, batetik, jarduerarik ez zuten entitateetako boluntarioak, eta, bestetik, boluntario berriak. Kasu horietan, presentziazko jardueretan boluntarioek egin beharreko zainketa zorrotza izan da, osasuna babesteko neurriei dagokienez, bai eta entitateetako beste edozein langilerekin ere.

Boluntario guztiak zaintzeko ekintza garrantzitsu bat haiekin hurbileko eta maiz komunikatzea izan da, nola dauden galdetuz eta norberaren beharrei erantzuna emanez. Alde horretatik, erakunde bakoitzak bitarteko egokienak erabili ditu bere boluntarioekin modu eraginkorrean komunikatzeko. Telefonoa da biderik erabiliena, baina baita ordenagailua ere, posta elektronikoaren bidez ez ezik, komunikazioa eta hurbiltasuna errazten duten bideo-deien bidez. Erakunde gehienek boluntarioen jarraipena bakarka egin duten arren, batzuek taldean ere egin dute, adibidez, WhatsApp taldeen bidez, non informazioak, iritziak eta abar partekatu baitituzte, edo boluntarioek beren kezkak edo beharrak talde osoari jakinarazi dizkiote. Erakunde bakoitzean boluntarioak zaintzeaz arduratzen den pertsonak komunikazioa erraztu du batez ere. Harreman edo komunikazio ohikoena 10-15 egunekoa izaten da.

Boluntarioak zaintzeko beste ekintza bat da tresnak eta baliabideak ematea. Alde horretatik, erakunde askok on line prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko aukera eman diete epe honetan. Prestakuntza horiek, batzuetan, erakundeek ematen dituzte, baina baita kanpoko beste eragile batzuek ere. Prestakuntza-ekintzak, batzuetan, egin beharreko lan-motari buruzkoak izan dira; esate baterako, erakunde askok boluntarioak egindako telefono bidezko arreta izan dute eta beharrezkoa izan da jarraibideak eta prestakuntza ematea arreta hori egiteko moduari buruz. Hala ere, gai orokorrei buruzko prestakuntza ere eman da, artatzen diren taldeei buruz, boluntarioen lanari buruz oro har, lan jakin bati atxiki gabe, etab.

Azkenik, denbora horretan egiten ari den zainketa-ekintzarik garrantzitsuena autozaintza sustatzea izaten ari da. Izan ere, boluntario-elkarteak ohartzen gara gure boluntarioek inoiz baino gehiago zaindu behar dutela bere burua (osasun fisikoa eta mentala, motibazioa, harremana, etab.) eta gu nahi bezain hurbil egon ezin bagara, behintzat eskura ditugun mekanismo guztiak eman diezazkiekegu, haiek zaintzeko. Erakunde askok atal bereziak sortu dituzte beren web guneetan , sare sozialetan (Facebook, instagram, twitter, etab.) eta beste kanal batzuetan ere, boluntarioak lasaitzeko eta animatzeko baliabide eta informazio garrantzitsuak partekatzen dituztenak, baita boluntarioen testigantzak edo esperientziak partekatzeko ere.

BIZKAIKO BOLUNTARIOEN ELKARTEEN FOROAK boluntarioak zaintzen jarraituko du egoera honek irauten duen bitartean, eta hirugarren sektoreko erakunde guztiak gauza bera egitera animatzen ditugu, pandemia garaia hau amaitzen denean guztiok batera borroka egin dezagun eraldaketa sozialaren alde, bidean inor galdu gabe.

 

Cuidar al voluntariado en tiempos de pandemia

En el pasado mes de marzo, apenas unos días antes del estado de alarma, nos juntábamos distintas personas, pertenecientes al FORO de Entidades de VOLUNTARIADO de BIZKAIA para, entre otras cosas, organizar un Encuentro de personas voluntarias que hubiera tenido lugar durante este mes de mayo. Nos planteábamos un encuentro en el que el tema a reflexionar era: ¿cómo hacer un buen cuidado a las personas voluntarias?, y en concreto nos queríamos centrar en cómo plantear una buena formación, un buen reconocimiento a su labor, y una buena participación en el funcionamiento de nuestras entidades. Desde esta óptica habíamos diseñado un encuentro experiencial, en el que las personas voluntarias que asistieran al mismo experimentaran en su propia carne ejemplos de cuidados.

Evidentemente ese encuentro no se ha podido realizar en mayo, y seguramente tampoco se podrá realizar, tal y como estaba planteado, en un futuro cercano. Sin embargo, los cuidados al voluntariado se han seguido realizando, dentro de sus posibilidades, por todas las entidades y se van a continuar cada día durante todo el tiempo que dure el estado de alarma.

Os presentamos a continuación cómo nos estamos planteando los cuidados al voluntariado en esta especial situación.

La mayoría de las entidades hemos realizado la principal acción de cuidado que se puede hacer en este estado de emergencia sanitaria: mandar al voluntariado a su casa y cerrar las actividades presenciales. Al igual que hemos hecho con nuestras personas trabajadoras, usuarias, etc. también al voluntariado se le ha enviado a casa, y sólo en aquellos casos en los que la actividad de voluntariado se puede realizar a distancia: por teléfono, ordenador, etc., se han mantenido las personas voluntarias en activo. Mención especial merecen las iniciativas de voluntariado específico para actividades presenciales con colectivos vulnerables, que se han desarrollado por algunas entidades, y en las que han concurrido tanto personas voluntarias de entidades que no tenían actividad como personas no pertenecientes a ninguna entidad que se han sumado a título individual. En estos casos el cuidado al voluntariado en la actividad presencial ha sido igual de riguroso en cuanto a medidas de protección sanitaria como con cualquier otro personal de las entidades.

Una importante acción de cuidado con todas las personas voluntarias ha sido la de mantener una comunicación cercana y asidua con ellas preguntándoles cómo se encuentran y atendiendo a las necesidades que puedan tener tanto para la realización de su tarea, en caso de seguir realizándola, como de tipo personal. En este sentido, cada entidad ha utilizado los medios más adecuados para comunicarse con su voluntariado de manera eficaz siendo el teléfono el medio más popular, pero también el ordenador no sólo a través del correo electrónico, sino a través de video-llamadas que facilitan la comunicación y la cercanía. A pesar de que la mayoría de las entidades han hecho un seguimiento a las personas voluntarias de manera individual, algunas también lo han hecho de manera grupal, por ejemplo a través de grupos de WhatsApp en los que se han compartido informaciones, opiniones,… o las mismas personas voluntarias han compartido sus preocupaciones o necesidades a todo el grupo. La persona responsable del cuidado al voluntariado en cada entidad ha tenido una labor sobre todo de facilitadora de la comunicación. La periodicidad del contacto o comunicación más habitual está siendo entre 10 y 15 días.

Otra acción de cuidado al voluntariado consiste en facilitarle herramientas y recursos. En este sentido se les ha facilitado desde muchas entidades el participar en acciones formativas online durante este periodo. Dichas formaciones a veces son impartidas por las propias entidades pero también por otros agentes externos. Las acciones formativas, en ocasiones, han versado sobre el tipo de tarea a realizar, por ejemplo hay muchas organizaciones que han mantenido atención telefónica con sus personas usuarias a través del voluntariado, y ha sido necesario dar pautas y formación sobre cómo hacer este tipo de atención telefónica. No obstante,  también se ha facilitado formación en temas generales sobre los colectivos a los que se atiende, sobre la labor del voluntariado en general sin adscribirlo a una tarea concreta, etc.

Por último, la acción de cuidado más relevante durante este tiempo está siendo la de promover el autocuidado, ya que las entidades de voluntariado somos conscientes de que nuestras personas voluntarias en estos momentos necesitan más que nunca cuidarse de todas las formas posibles (salud física y mental, motivación, relación, etc.), y si nosotras no podemos estar tan cerca como nos gustaría, sí podemos facilitarles todos los mecanismos a nuestro alcance para que ellas se cuiden. Señalar que son muchas las organizaciones que han creado apartados específicos en sus web, redes sociales (Facebook, instagram, twitter, etc.) y otros canales, en los que comparten recursos e informaciones importantes para tranquilizar y animar a las personas voluntarias así como también cumplen con la función de ser espacio de encuentro donde compartir los diferentes testimonios o experiencias del voluntariado.

El FORO de Entidades de VOLUNTARIADO de BIZKAIA seguiremos cuidando a nuestras personas voluntarias durante todo el tiempo que dure esta situación, y animamos a todas las entidades del tercer sector a hacer lo mismo para que cuando esto acabe podamos volver todas juntas a luchar por la transformación social sin perder a nadie por el camino

.

bolunta irekitzea

Ekainaren 1etik aurrera, boluntak bere jarduerari eta zerbitzu presentzialei ekingo die berriro. Prebentzio neurri gisa,  gelen okupazioan murrizketak izango dira eta agentziaren ordutegia ere doituko da.

Gelen eta ekitaldi-aretoaen okupazioa guztizko edukieraren 1/3ean mantenduko da. Hala eta guztiz premia bereziak dituzten eskaerak banaka baloratuko dira.

Ekainaren 1etik aurrera, ordutegia hau izango da:

.- Gelak eta ekitaldi-aretoa erabiltzeko ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara eta 15:30etik 19:00etara.

.- Harretarako ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara (Ahal bada, aurretik ordua eskatuta)

Hartutako neurri guztien helburua zuen eta boluntako langileen segurtasuna bermatzea da.

Edozein zalantza argitzeko, deitu 944161511  edo idatzi bolunta@bolunta.org

Laster ikusiko zaituztegulakoan.

 

 

Alarma-egoerak irabazi-asmorik gabeko erakundeen funtzionamenduan duen eragina

COVID 19 delakoagatiko alarma-egoeran, boluntario-erakundeetan sortzen zaizkizuen kudeaketa- eta administrazio-zalantzak ugariak izaten ari dira.

Dokumentu honetan jaso ditugu hilabete hauetan boluntako Aholkularitza Zerbitzuan erantzuten ari garen ohiko kontsultak.

Lagungarria izango  zaizuelakoan.

Alarma-egoerak irabazi-asmorik gabeko erakundeen funtzionamenduan duen eragina

Informazio eta zalantzak: asesoria@bolunta.org

Laguntza-telefonoak eta gizarte-baliabideak, konfinamenduaren ondorioei aurre egiteko.

COVID-19 geldiarazteko ezarritako neurrien ondorioz, hainbat gizarte-eragilek baliabide desberdinak jarri dituzte herritarren eskura:

HILO DE PLATA – Adineko pertsonen artean hitz egiteko doako telefonoa.

PSIKOBIZI – Herritarrei laguntza psikologikoa emateko doako zerbitzua.

FUNDACIÓN ETORKINTZA – Telefono bidezko laguntza edozein krisi-egoeratan, mendekotasun-zailtasunen, kontsumo-arriskuaren, drogen kontsumoaren eta jokoaren ondoriozko arriskuaren, nerabezaroko gatazken aurrean.

JAKITEN – Mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzen dituzten ahaideei laguntzeko telefonoa.

EMAKUNDE – Indarkeria matxistaren biktimentzako laguntza. Sei hizkuntzatan indarkeria matxistaren biktimen arretarako telefonoen informazioa, koronobirusak eragindako salbuespenezko egoeraren aurrean. HEMEN.

APNABI – Konfinamenduan eguneroko errutinen plan pertsonalizatua egiteko materiala.

AVIFES – Familiei, gaixotasun mentala duten pertsonei eta gure bazkideei laguntza.

ALKARTASUNA BETI ZABALIK – Laguntza beharrak dituena eta laguntza eman nahi duten pertsona solidarioak harremanetan jartzen ditu.

GIZAKIA – Zerbitzu bakoitzean (Adikzioak, Prebentzioa, Lan-munduan sartzea eta Aholkularitza) inplementatu dituzten neurriak, birusa ahalik eta gehien zabaltzea saihesteko eta behar duten pertsonei eta haien senideei arreta ematen jarraitzeko.

NO ESTAS SOLO – Laguntzeko telefonoa, beren burua han egoteko eskaintzen duten pertsonekin hitz egiteko, baita espiritualki laguntzeko ere.

SJM (Migratzaileentzako Jesuiten Zerbitzua) ARRETA BIRTUALA – Covid-19 alarma-egoeran atzerritartasunari eta asiloari buruz migratzaileei sor dakiekeen edozein zalantza edo kontsultari erantzutea.

ENPATIA-ESPAZIOA – Laguntza emozionala eta entzute enpatikoa.

CRUZ ROJA TE ESCUHA – Laguntza psikologikoa pertsona ahulenei eta koronabirusak jotako gaixoei eta haien familiei.

#Covid19Laguntzak – Covid19-ren aurrean Euskadiko Gizarte Zerbitzuetako laguntza eta prestazioen bilatzailea.

Informazio gehiago jaso ahala eguneratuko dugu sarrera. Beste ekimenen bat ezagutzen baduzu, bidali mezu bat bolunta@bolunta.org helbidera, eta sartu egingo dugu.

Bategin – Uda Solidarioa

Positiboki pentsa dezagun, eta has gaitezen UDAZ nola gozatu nahiko genukeen planifikatzen! Elkartasunarekin lotura izatea nahi baduzu bategin duzu baliabide bikaina.

bategin bitartez, boluntariotzako jarduera mota ugariren informazioa kontsultatu ahal izango duzue: auzolandegiak, ingurumenaren arloko jarduerak, kanpamentuak eta udalekuak, aisialdiko hezkuntza-programak, borondatezko euskal gazte lankideen programa, familiako harrerarako programak, nazioarteko brigadak, edo turismo solidarioko zenbait aukera.

bategin-en, udan zehar sortzen diren boluntario beharren eta aukeren berri emango dizugu, interesa duen edonork aukera izan dezan bere oporren zati bat elkartasun-proiekturen batean laguntzeko.

La comunidad, de nuevo

Hace casi cuarenta años que me vine a vivir a estos barrios altos, de mala fama en la ciudad.

Toda una vida.

Convivencia con vecinas y vecinos, vivir el espacio público, utilizar el comercio de proximidad, militar en los movimientos vecinales, hacer uso de los servicios públicos presentes en el territorio, como el centro de salud, la escuela, el centro de distrito, el servicio social de base, la oficina de rehabilitación…

Y ahora la emergencia general.

Y, en ella, sentir que ese organismo vivo, que es la comunidad, reacciona.

A través de los viejos roqueros de toda la vida, de todas las batallas. Y de diferentes generaciones de activistas, cada una con sus peculiaridades.

Y por mor del confinamiento (y de las ciencias y las tecnologías, que avanzan una barbaridad) te encuentras de pronto en una reunión telemática con una docena de personas.

A unas las conoces y las reconoces desde hace décadas, te fías de ellas a muerte: Nunca, ni en los peores momentos, te han dejado en la estacada.

Otras las ido encontrando en el camino. Has aprendido a quererlas tanto por aquello en lo que se parecen a ti como por aquello que las hace diferentes.

Otras son un sobre-sorpresa, una atractiva incógnita que abordas con curiosidad y, a la vez, intuyendo que volverá a funcionar.

¿Qué volverá a funcionar?

Pues la magia.

La magia de la proximidad, la magia de la motivación, la magia de las ganas.

No sabes cómo, pero te entiendes. No sabes cómo, pero siempre hay alguien que se ofrece para cada tarea que surge. No sabes cómo, pero siempre hay alguien que sabe hacer lo que hay que hacer. O que conoce a alguien que sabe hacer lo que hay que hacer. O que…

Nadie nos paga por hacer esto, ni lo aceptaríamos. No tenemos obligación de hacerlo, ni nadie tiene derecho a exigirnos que lo hagamos. Tampoco somos voluntarias o voluntarios. Aunque lo seamos en diversas entidades para otros proyectos, esta vez no actuamos como tales. No. Sencillamente somos vecinas y vecinos con orgullo de barrio. De esos y esas que se reconocen por la calle y se dicen “iepa” y no hace falta mucho más. Somos quienes no queremos o, sencillamente, no podemos marcharnos de aquí. Orgullo de barrio.

Porque la agresión de este virus no es la primera que reciben las calles y las gentes de este barrio. Y de otros barrios, a veces olvidados.

Y, de nuevo, ante esta amenaza, se activan resortes de cuidado mutuo, de ayuda mutua, de apoyo mutuo. Y las ganas de colaborar y construir van llenando una tras otra las líneas del Excel. Decenas y decenas de personas dispuestas a llevar la compra a las casas, a cuidar a criaturas, a cocinar o a resolver muy diversos imprevistos.

Y sorprende y encanta la capilaridad de estas redes, cómo llegan con naturalidad a cada portal, a cada casa, a cada persona.

Y, a la vez, cómo se complementan y conectan con otras redes de otros barrios y con otras respuestas de otros agentes.

Y su capacidad resolutiva, la manera de encontrar recursos, o de generarlos, o de inventarlos.

Hace unos días nos manifestábamos para defender nuestro centro público de salud. Cuando termine el confinamiento cenaremos a gusto en un restaurante del barrio a la salida de nuestra reunión asociativa de cualquiera de las entidades a las que pertenecemos. Pero ahora, en la emergencia de lo nuevo, parece que recurrimos a lo más primordial, a la emoción de sentirnos vulnerables e interdependientes, pero, en red, invencibles. A nuestra capacidad creativa conjunta, a nuestra energía para cuidarnos y para cuidar, especialmente a las vecinas y vecinos más indefensos, que más dependen de la comunidad.

Conocemos nuestro lugar. Hay muchas tareas que no nos corresponden. Pero también sabemos que nuestro eslabón vecinal y comunitario es imprescindible e insustituible. En la emergencia y después.

Esto me han pedido que explique.

No lo cambio por nada.

Fernando Fantova

PREMIAZKOA Covid-19ko larrialdian: Boluntarioak behar dira adineko zaurgarriek dituzten beharrizanak betetzeko.

BIZKAIAN BAKARDADE-EGOERAN DAUDEN ADINEKO ZAURGARRIEI LAGUNTZA EMATEKO BOLUNTARIOEN SAREA #BizkaiaGara

Boluntarioak behar dira egoera ahulenean dauden adinekoen beharrizan puntualei erantzuteko, erakundeek koronabirusari aurre egiteko aplikatu dituzten euste-neurrien ondorioz, ezin baitira kalera irten oinarrizko erosketak (elikagaiak eta sendagaiak) egitera.

Bizkaiko Foru Aldundiak Boluntarioen Laguntza Sarea #BizkaiaGara sortu du, COVID-19 birusak sortutako larrialdia dela eta, foru-erakundeak identifikatuta dituen 10.000 adineko zaurgarriek dituzten beharrizanak betetzen laguntzeko.

Hiru zeregin hauek izango dira laguntzaren ardatz:

1. Adinekoekin telefonoz harremanetan jartzea, elikagaien eta sendagaien arloan dituzten beharrizanei buruz galdetzeko.
2. Adierazitako produktuak erostea.
3. Eskatutako produktuak etxez etxe banatzea.

Boluntarioek behar diren informazioa, prestakuntza, orientazioa eta baliabide materialak jasoko dituzte zeregin hori egiteko.

Zorrotz bete beharko dituzte segurtasunaren eta higienearen arloko neurriak, boluntarioak eurak eta lagundutako adinekoak babesteko.

Informazio gehiago lortzeko eta harremanetan jartzeko: bizkaiagara@bizkaia.eus
bolunta (Boluntariotza eta Gizarte-partaidetzarako Agentzia) Tel.: 94 416 15 11
(Astelehenetik ostegunera 09:30tik 14:00ra eta 15:30tik 18:30ra. Ostiralean 9:30tik 14:00era)

Orain, inoiz baino beharrezkoagoa da Bizkaiaren elkartasuna aktibatzea!

 

SARTU ESTEKA HONETARA ETA AGERTZEN ZAIZUN INKESTA BETE: 

https://web.bizkaia.eus/eu/bizkaia-gara-boluntariotza-eskaera?zx=8l81y12h3i6t 

Boluntariotza Erakundeen Foroaren bilera berri bat

Bizkaiko Boluntariotza Erakundeen Foroa batzartzen da berriro, oraingo honetan, Apnabiren egoitzan.

Aurten Foroan parte hartzen duten Bizkaiko boluntariotzako 32 entitateek dute helburutzat praktika onak elkarbanatzea boluntariotza proeiktuetan, elkarrekin ekintzak diseinatzea boluntarioen lana aintzatesteko eta boluntariotzaren beharretaz eta erronka berrietaz elkarrekin gogoeta egin.

Martxoaren 10earen saioan honako hauek izan dira landutako gaiak:

Boluntariotza Topaketaren (2020ko maiatza) batzordeen lan aurrerapenak eta Foro honek erabiliko duen komunikazio estrategia bere lana ikusgai izateko.

2020an landuko den gaiaren definizioa. Nola moldatu gure boluntarioen beharretara?

Apnabiren egoitzari bisita (Sabino Arana, 69) entitatea eta bere proiektuak gertuagotik ezagutzeko. Apnabi oso anfitrioi ona izan zen gerturatu ziren pertsonei aperitibo batetara gonbidatzen.

Foroaren lan osoa esteka honetan jarraitu dezakezu

¡Konektatu boluntara!

bolunta zein Bizkaiko elkarteen informazio eguneratua nahi baduzu, zure eskura jartzen ditugu gure komunikazio-bideak.

BANAKETA-ZERRENDAK: boluntaren jarduerei buruzko informazioa; premiazko boluntariotza; Prestakuntza; Hedatuz (asteroko Newsletter)

SARE SOZIALAK: Twitter, Facebook eta laster Instagram ere

WEBGUNEA: www.bolunta.org

EMAILA: bolunta@bolunta.org

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko egoera

Barometroa 2019. Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen datu nagusiak izeneko
txostena Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokiak eginiko proiektu berri bat da.

Barometroari esker, bi urterik behin , Euskadiko ekimen eta esku‐hartze sozialeko erakunde eta sareei buruzko garrantzitsua den informazioa izango dugu.

2019ko Barometroaren datuen arabera, erakunde berriak gehitu ondoren, hazten eta berritzen jarraitu duen sektore bizia daOsasuntsu dagoen sektore bat da, pertsona guztien gizarteratzearen alde lan egiten duten soldatapeko pertsona eta pertsona boluntario gehiagorekin. Eta sortzen ari diren testuinguruetara eta beharretara etengabe egokitzen diren eta, gero eta gehiago, beste eragile batzuekin elkarlanean diharduten erakundeak dituzte.

 

Boluntariotza eta Gazteen Parte-hartzea sustatzeko programa

Boluntariotza eta Gazteen Parte-hartzea sustatzeko Programaren aurkezpena.

Bilboko Udalaren helburuen artean dago gazteriaren arloko estrategia bat artikulatzea, Bilbo “uri gaztea” izan dadin eta gazteek garapenerako aukerarik handienak aurki ditzaten, bertan modu aktiboan parte hartu ahal izateko. Une honetan, Bilbok eraldaketa sozialaren eta herritarren garapenaren erreferente izan nahi du eta, horretarako, gazteek boluntario-lanen bidez erakusten duten konpromisoa sustatzen lagundu nahi du Gazteria eta Kirol Sailak.

Hori dela-eta, Gazteria eta Kirol Saila, Euskal Gazteriaren Kontseiluaren eta bolunta – Boluntariotza eta gizarte-partaidetzaren Agentziaren laguntzarekin, Boluntariotza eta Gazteen Parte-hartzea sustatzeko Programa batean aritu da lanean. Programaren zirriborroa atzo aurkeztu zen, elkarteen ekarpenak jasotzearren.