Marco Marchioni eta Joan Subiratsen arteko elkarrizketa – Lan Komunitarioari buruzko Oikia jardunaldia (Gastelaniaz)


(Ga