Kexatik ikaskuntzara, psikologia positiboa krisi garaietarako

Prestakuntza honetan, Psikologia Positiboan murgilduko gara, bai eta zientifikoki birformulatzen ari diren esparru batzuetan ere, ikuspegi horretatik pentsamendua eta emozioak ulertzeko modu berriak eskaintzeko.

Gure indargune pertsonalak, erresilientzia-gaitasuna, esker ona eta optimismo-maila ezagutuko ditugu. Zailtasunei aurre egiteko eta krisi-egoeretan ongizatea hobetzeko ditugun gaitasunak indartuko ditugu. Egunerokotasunean aplika daitezkeen baliabideak ikusiko ditugu, arlo pertsonalean eta lan- eta antolaketa-eremuetan aldaketa eragin ditzaketenak.

Bidaia bat emozioetan barrena

Tailer honetan, emozioetan barrena ibiliko gara, artearen bidez esploratzen lagunduz, tresnak eskuratuz modu erresilientean erabiltzeko eta ongizate-egoera osasungarriagoak sustatuz.

Gure erakundeetan saio sortzaileak eta dinamikoak sortzen

Talde-dinamikak eta saio sortzaileak erakundeetan dinamizatzean, behar diren trebetasunak garatu behar dira motibatzeko, zure taldea ezarritako helburu sortzailera hurbiltzeko, pentsamenduaren garapenean nagusi diren teknikak eta metodologiak ezagutzeko, eta metodoa talde-motara eta erronkara egokitzeko.

Tailer osoa dinamika aktiboen, esperientzialen, praktiken eta taldeko rol playing-en bidez egingo da.

Pentsamendu bisuala gure lanean

Visual thinking edo pentsamendu bisualean, ideiak transmititzen dira marrazkien bidez, erraz ezagutzen diren eta haien artean loturak dituzten marrazkien bidez, kontzeptuak ulertzeko, helburuak zehazteko, ikasteko, lan egiteko eta taldean partekatzeko.

Zuen laguntzan eta komunikazioan hizkuntza unibertsala txertatzen ikasiko duzue.

Erabakiak hartzea talde eta erakundeetan: elkar zaintzazko kulturarantz (euskeraz)

Gure erakundeen eta taldeen testuinguruak gero eta aldakorragoak, lurrunkorragoak, dudazkoagoak, konplexuagoak eta anbiguoagoak dira. Egoera horietan erabakiak hartzea benetan zaila da, gure erakundearen, gure taldeen eta geure buruaren beraren egonkortasuna jokoan baitago. Holakoetan, erraza da nork bere premiak interes kolektiboaren aurretik ipintzea.

Ikastaro honetan, 5 bloketan zehar, praktikatuko dugu nola gure talde eta erakundeetan elkarrekin aritu eta erabakiak hartu, elkarren lehia baztertuz eta elkar zaintza sustatuz.

Esku-hartze sozialeko laguntza-harremana ikuspegi sistemikotik

Laguntza-harremanak leku bat eskatzen du, laguntzeko eta entzuteko modu bat.

Esku-hartze sozialera modu ez-aseptikoan hurbiltzeko modu bat da; praktika honetan, geure burua islatuta ikusten dugu eta pertsona gisa inplikatzen gara.

Prestakuntza honetan, hausnarketarako, esperientziarako eta baterako sorkuntzarako gune bat eskaini nahi dizuegu, lagungarri izan baitzaigu eskura ditugun tresnak eta baliabideak identifikatzeko, eta horiekin elkarrekiko hazkuntzarako bide emango duten laguntza-harremanetarako espazioak sortzeko.

Gako-hitzak: #LaguntzaSoziala. #LaguntzaHarremana. #IkuspegiSistemikoa.

Laguntza ematea minaren, gaixotasunaren eta heriotzaren aurrean (1. maila)

Petsona baten biografia gizon edo emakume, gaztea edo heldua, galeraz edota bereizketaz beteta dago, kontziente edo inkontzienteki gogoratzen diona lotune edo errealitate guztien prekarietatea eta behinekotasuna.

Kurtso honetan eduki hau landuko dugu eta dinamizatzailea Magdalena Pérez izango da.

Ebaluazio parte-hartzaileari lotutako prozesuak martxan jartzea, ikuspegi integratuarekin (generoa eta giza eskubideak)

Tailer praktiko honen xedea da genero-ikuspegia duen eta giza eskubideetan oinarrituta dagoen ebaluazioan sartzea, egiten duguna eta egiten dugunaren ondorioak hobetzera bideratutako antolakuntza-prozesu gisa. Ebaluazioa egiteko prozesu parte-hartzaileak diseinatzeko elementu garrantzitsuen berri emango da gizarte-erakundeetan, genero-betaurrekoak txertatuko dituzten tresnen bidez eta aurrera eginez, jarduerak egitean baino, eragin eta lorpenetan (inpaktuan) oinarrituta dagoen ikuspegi ebaluatzailerantz.

Dibertsitate funtzionala (desgaitasuna) duten pertsonak komunitate-jarduera, programa eta zerbitzuetan sartzea

Kurtso honen helburua esku-hartze sozialeko profesionalak, udal teknikariak, hezitzaileak eta aisialdiko begiraleak prestatzea da, aisialdiko komunitate espazioetan dibertsitate funtzionala duten pertsonen satzeari buruzko ikuspegi zabala eduki nahi badute.

Esparru kontzeptuala emanez eta parte-hartzaileak sentsibilizatuz espazio eta zerbitzu inklusiboak sortzeko duten eginkizunaren garrantziaz.

Bilera afektibo eta eraginkorrak gure erakundeetan

Jakin behar dugu zein diren pertsona guztien parte-hartzearekin erabaki zuhurrak hartzen eta gatazkei erantzuten lagunduko diguten mekanismoak. Onartzen dugu lan egiteko moduak eta sustatzen dugun lidergo-estiloak eragina dutela, eta horiek baldintzatu egiten dituztela gure emaitzak eta gure antolaketa-kultura.

Umorez

Umorea jarriko dugu erdian, gure eta gure erakundeen eguneroko bizitzan erabiltzeko. Dinamikak eta baliabideak ikasiko ditugu, egoera pertsonaletan eta taldeko egoeretan aplikatzeko eta ongizate handiagoa sentitzeko.

Kudeaketa ekonomikoa gizarte-erakundeetan

Erakunde sozialetako kontabilitate-gaiei eta kontrol ekonomikoari buruz arituko gara: Nola sortu urteko kontuak, zer informazio ematen duten eta erakunde sozialek zer berezitasun dituzten.