elkartu

Fortalecimiento del asociacionismo y la participación social de las personas mayores de Bizkaia

Tiene como objetivo contribuir al desarrollo del asociacionismo de las personas mayores y colaborar en la identificación de los nuevos retos asociados a su participación social.

Se dirige a

Asociaciones de personas mayores

Personas mayores

Personas con responsabilidad asociativa

Agentes sociocomunitarios

Ofrece

Apoyo

Asesoramiento en gestión asociativa, puesta en marcha de nuevas iniciativas y dinamización interna

Formación

Cursos para las asociaciones; encuentros de sensibilización; jornadas y seminarios de trabajo

Recursos

Espacios de trabajo para la realización de actividades; información y documentación; orientación sobre la participación social

Conversaciones

Las asociaciones de personas mayores

Ismael Arnaiz Markaida 80 años, Getxo Hartu-Emanak

Soy socio co-fundador de la Asociación Hartu emanak, cuyos objetivos son promover el Aprendizaje Permanente y la Participación Social de las Personas Mayores. Desde su constitución en octubre de 2002, he sido presidente, tesorero, coordinador de Programas Intergeneracionales, y sigo siendo colaborador de la actual Junta Directiva.

Entre las cosas positivas que me aporta formar parte de una asociación de mayores, es poder compartir mis actividades de carácter social, con otras personas en la misma situación de vida (jubiladas), sumando así esfuerzos y capacidades, lo que me facilita la consecución de los objetivos que nos proponemos.

Considero que las asociaciones de personas mayores tienen como reto servir de cauce para la participación social, activa y solidaria del Colectivo de Personas mayores, poniendo a disposición de la Sociedad nuestras capacidades, conocimientos y experiencias; Reivindicar el verdadero valor del Colectivo de Personas Mayores, actualizando el imaginario social de las mismas y la eliminación de todo tipo de discriminación por razón de edad (Edadismo o Viejismo); Y aprovechar cauces de Participación con las Instituciones Públicas en un proceso “de abajo arriba”, y una metodología de “hacer con ellas”, evitando paternalismos y tutorizaciones que impiden a las Asociaciones tener su propio protagonismo.

Es importante que las personas mayores nos impliquemos en la gestión de nuestras organizaciones. Tenemos que comprender que somos capaces de gestionar nuestras propias Asociaciones; Que la condición de Socio/a da derecho a disfrutar de los servicios que ofrece la Asociación, pero al mismo tiempo la obligación de participar activamente en la gestión de la misma; que está bien preguntar ¿qué podemos recibir de la Asociación? pero que también nos preguntemos ¿qué podemos dar nosotros/as a la Asociación?

Adinekoen papera gizartean

Asun Fernandez Ostolaza 66 urte, Bilbo Acompaña-Laguntzen

1.- Labur azaldu boluntario moduan non laguntzen duzun eta zer zeregin duzun.

Bi elkartetan egiten dut lan boluntario moduan.

Lehena ACOMPAÑA/LAGUNTZEN. Honetan Gurutzetan, Basurton edo Barakaldoko San Eloy ospitaletan ingresaturik eta bakarrik dauden gaixoei konpañia egiten diet, horrela eskatuz gero. Baita era elkarteko bokala naizenez idazkari lanetan, facebook-a eramaten eta abarretan laguntzen dut.

Bigarrena, EGUNSENTIA elkartea da, honetan pertsona nagusientzako gune komunak dituzten apartamentu kolaboratibo multzoak sustatzen ahalegintzen naiz. Honetan ere, dokumentuak idazten, sare sozialak eramaten, ideiak hedatzen eta holakoetan aritzen naiz.

Azken urte honetan ere Bilbao +60, Bilboko udaletxeak bultzatutako ekimenean parte hartu dut, beste lagun batzurekin batera Bilbo pertsona nagusientzako lagungarria izan dadin ahalegintzen.

2.- Zergatik uste duzu dela garrantzitsua adinekoek gizartean paper aktiboa izatea?

Ez nuke bereiztuko adinekoak, helduak edo gazteak, denon parte aktiboa garrantzitsua da. Gizartearekiko ardura zentzua umetatik garatu behar da eta ondo landu ez gero ez da galtzen, nik behintzat ez dut galdu, eta hemendik urte batzutara trebetasunak eta ezagutzak galtzen hasten banaiz, orduan ere kontzientzia, balore sozialak eta iritzi kritikoa nerekin jarraituko dute eta giza prozesuetan-eta prozesu pertsonaletan ere, gizarte kooperatibo baten ikuspegia eta emakume eta hiritarren protagonismoa aldarrikatzen jarraitzea espero dut.

3.- Uste duzu gizarteak adinekoen parte-hartzearen alde egiten duela?

Ez orokorrean eta ez funtsezko gaietan. Etorkizuna gazteena dela esanez, erraz baztertzen gaituzte, baina gurea ere bada, laster biztenleen herena izango baikara.

Batzorde kontsultiboetan gaude, Euskadi lagunkoia bezelako ekimenak bultzatzen dituzte eta hor gaude, baina gai politikoetan-ekonomia, etxebizitza, urbanismoa edo lurralde antolamendua-eta holakoetan ez gaude, politikatik ere baztertu gaituztelako, gazteei paso aldarrikatuz.

4.- Zein ekintza bideratu beharko lirateke adinekoen parte-hartzeari mesede egiteko?

Bigarren galderan bezala, adinekoei eta bestiei. Demokrazia eta parte hartzea lotuta daude. Parte hartzea ez da aktibo egotea eta ekintzak egitea, neretako ingurua aldatzeko gaitasuna ontzat hartzea da eta ekarpenak egiten ditugunean kontutan hartzea. Mesede egingo digute erakundeek bere ikuspegia zabaltzen dutenean, aktibismoa eta adinkeria beraien aurreideietatik baztertzen dituztenean, ideia berriei-ekonomia kolaboratzaileari edo etxebizitza partekatuei adibidez- irekitzen direnean eta protagonismoa errekonozitzen digutenean.

Promovido por bolunta y el Consejo de Personas Mayores de Bizkaia, adscrito al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.